otrava-sirovodikem-sulfanem-priznaky-projevy-symptomy-poisoningSulfan (sirovodík, H2S, anglicky sulfane) je bezbarvá plynná látka. Vytváří se v průběhu rozkládání organického materiálu a síranů při nedostatku kyslíku. Dá se samozřejmě také vytvořit uměle a to reakcí sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou, či přímým sloučením vodíku a síry.
___
___

Jak je uvedeno v úvodu, sulfan je bezbarvý plyn. Je v ovzduší snadno rozpoznatelný, jelikož zapáchá po zkažených vejcích. Můžeme jej snadno zkapalnit, a pokud se dostane do ovzduší, klesá k zemi, jelikož je těžší než vzduch. V přírodě bychom jej našli v sopečných plynech. Při silných erupcích je tedy možné, že pronikne až do stratosféry, kde se společně se oxidem siřičitým a vodní párou podílí na vzniku drobných kapiček kyseliny sírové.

Dnes je sulfan používán v chemickém průmyslu, v hutnictví. Je silně toxický a otravy vyvolává už při malých dávkách. Jeho působení na organismus je podobné jako u kyanovodíků, ale je zákeřnější v tom, že se na jeho zápach dá zvyknout.

Léčba resp. první pomoc spočívá v odnesení postiženého z místa kontaminace. Při takovémto zásahu bychom měli vždy dbát především na svou bezpečnost.

Alternativní anglické názvy sulfaunu: dihydrogen monosulfide, dihydrogen sulfide, sewer gas, stink damp, sulfane, sulfurated hydrogen, sulfureted hydrogen, sulfuretted hydrogen, sulfur hydride, hydrosulfuric acid. 


Jak se projevuje otrava sirovodíkem, sulfanem - příznaky, projevy, symptomy

  • inhibice enzymu cytochrom C oxidázy
  • otrava sulfanem brání tkáním využívat kyslík
  • sirovodík způsobuje paralýzu dýchacího centra prodloužené míše
  • dráždí dýchací ústrojí – vzniká edém (otok) plic
  • dráždí oči – vzniká keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivky)
  • sulfan se rychle vstřebává do krve a způsobuje nejprve zrychlené dýchání (tachypnoe), které je později vystřídáno zástavou dechu (apnoe)
  • vysoké koncentrace rychle paralyzují (ochromí, znecitliví) čichové buňky, proto zápach plynu ztrácí svoji varovnou funkci

Otrava sulfanem, sirovodíkem - obrázek, fotografieprůdušnice
Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny