hyperkapnie-intoxikace-otrava-oxidem-uhlicitym-priznaky-projevy-symptomyOtrava oxidem uhličitým je proti intoxikaci oxidem uhelnatým výrazně vzácnější. Nejčastěji k ní dochází v průmyslových odvětvích - při výrobě nebo práci s hasicími přístroji, při sycení nápojů CO2, při svařování, při výrobě sprejů. CO2 se také uvolňuje při rozkladu organických materiálů v nejrůznějších sklepech či skladištích ovoce. Ve zvýšené míře je možné ho vdechovat při potápění u potapěčů.

___

___

POZOR!!! NEPLÉST OTAVU OXIDEM UHLIČITÝM (CO- POTÁPĚČI) S OXIDEM UHELNATÝM (CO - KARMY, VÝFUKOVÉ PLYNY). 
Otrava oxidem uhelnatým CO - článek zde.


Příčina: Příčinou otravy oxidem uhličitým je vytěsnění kyslíku ze vzduchu, čímž dochází ke zvýšenému příjmu CO2 proti O2. To má mj. za následek změnu pH krve ve prospěch kyselosti (překyselení organismu).


Jak se projevuje otrava oxidem uhličitým CO2 - příznaky, projevy, symptomy

 • prohloubené a rychlé dýchání (hyperventilace)
 • teple opocená pokožka
 • zvýšení krevního tlaku (hypertenze)
 • bolesti hlavy
 • neschopnost soustředit se a jasně přemýšlet
 • otupělost
 • někdy nevolnost až zvracení
 • ztráta vědomí a křeče

 

Symptomatika hyperkapnie dle parciálního tlaku CO2 v krvi

 • pod 2 kPa - asymptomatické (bez příznaků)
 • nad 2 kPa - zrychlené dýchání
 • nad 5 kPa - výrazně zrychlené dýchání
 • do 10 kPa - rychlé dýchání, prekolapsový stav (stav před omdlením)
 • nad 10 kPa - kvantitativní porucha vědomí (bezvědomí)
 • 20 až 30 kPa - svalové křeče, hlubší bezvědomí
 • nad 30 kPa - komatozní stav s nejistou prognózou uzdravení

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny