Otrava poloniem příznaky projevy příčina léčba obrázek fotografieOtrava poloniem (anglicky polonium poisoning) vzniká při požití nebo vdechnutí toxické dávky polonia. Polonium je vzácný radioaktivní prvek objevený manžely Curieovými v roce 1898, patří mezi nejtoxičtější jedy, vyskytuje se v uranových rudách a tabákovém kouři, produkuje záření alfa, které při vnějším ozáření nezpůsobuje poškození orgánů, ale po požití či vdechnutí v těle poškozuje DNA a způsobuje rozpad buněk. Otrava se projeví jako akutní syndrom z ozáření a otrávený člověk umírá na orgánové selhání.

Diagnostika: je stanovena na základě projevů otravy a vyšetření moči.

Léčba: je účinná pouze, pokud je zahájena okamžitě po požití polonia. Je nutné podání chelatačního činidla (např. 2,3-dimerkaptopropan-1-olu, 2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonátu, N,N'-di-(2-hydroxyethyl) ethylenediamin- N,N-biskarbodithioátu).

Zajímavost: první zaznamenanou obětí byla dcera Curieových Irène Joliot-Curie, která se poloniem zabývala ve své dizertační práci a zemřela na leukémii. Poloniem byl 1. listopadu 2006 v Londýně zavražděn bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko, jed mu byl vstříknut sprejem do čajové konvičky.

 

Jak se projevuje otrava poloniem – příznaky, projevy, symptomy:

  • silný průjem a zvracení

  • nauzea (nevolnost)

  • anémie (snížený počet erytrocytů)

  • trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)

  • leukopenie (snížený počet bílých krvinek)

  • ztráta vlasů a ochlupení

  • selhání orgánů (srdce, plíce, kostní dřeň, játra, ledviny…)

  • poruchy vědomí až koma

  • smrt

  • u lidí pracujících s poloniem je vyšší výskyt rakoviny ledvin

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny