jak-se-projevuje-otrava-louhem-priznaky-projevy-symptomyLouhy jsou chemické látky, způsobí zevně lokální podráždění až poleptání kůže nebo slinic v místě kontaktu. Závažnost poškození závisí na koncentraci látky a na délce jejího působení. Sliznice (např. dutiny ústní, jídnu, žaludku) jsou mnohem citlivější na poškození než-li kůže. Při kontaktu sliznic např. žaludku s louhem dochází k rosolovité přestavbě a rozleptání (u kyseliny je jícen a žaludek spíše "vysušený"). 
___
___
Polknutí korozivní látky způsobí poškození až proděravění stěny jícnu nebo žaludku a následné život ohrožující komplikace, mezi něž patří zánět mezihrudí (mediastinitida) a zánět pobřišnice (peritonitida).
Diagnostika - endoskopie, ezofagoskopie s časovým odstupem, krevní obraz a diferenciál, ionty, ASTRUP, RTG břicha k vyloučení perforace žaludku (nebo jiné části trávicí trubice). 
Léčba: nezávažný stav - výplach dutiny ústní a požití citronové šťávy nebo octové vody, v nemocnici stabilizace životních funkcí, monitorace, i.v. vstup, parenterální (nitrožilní) žýviva při výrazném poleptání, antibiotika, volumexpanze (při šoku či výraznějším krvácení), methylprednisolon 10 mg/kg á 6 hodin. Vždy ošetření u lékaře - laik neodhadne závažnost stavu. 


Jak se projevuje otrava louhem - příznaky, projevy, symptomy

 • Bezprostředně po požití:
 • silná pálivá bolest od úst až po žaludek - především za hrudní kostí
 • zarudnutí sliznice úst, hrdla
 • slinění
 • bolesti v oblasti žaludku
 • pocit na zvracení, někdy zvracení
 • objektivně podráždění pokožky rtů, sliznice jazyka a dutiny ústní
 • otok sliznic s možností dušení (otok horních cest dýchacích) - hlavně u dětí
 • U kyselin je pocit pálení silnější, u louhů je méně intenzivní, ale louhy paradoxně způsobují hlubší poškození. 

 V případě požití většího množství louhu bez adekvátního zaléčení může dojít k úmrtí. 

 • Pokud pacient přežije, další průběh můžeme rozdělit do 3 stádií:
 • stadium I (do 4 dní od požití)
 • ztížené až nemožné polykání (edém a spazmus v místě poleptání)
 • zvracení a hematemeza (zvracení krve)
 • otok hrtanové příklopky (glottis) může způsobit obstrukci (uzavření) horních cest dýchacích
 • nepřítomnost léze v dutině ústní nevylučuje poleptání jícnu, který je postižen nejčastěji
 • stadium II (4–14 dní od požití)
 • probíhá hojení, ale mohou ještě vzniknout perforace (proděravění) orgánů trávicího traktu
 • perforace (proděravění) se projeví silnou bolestí břicha, stenokardií (bolesti v oblasti hrudníku) a náhlou hypotenzí (snížením krevního tlaku)
 • stadium III (týdny od požití)
 • nejčastějším pozdním následkem jsou striktury (zúžení) jícnu, projeví se dysfagií (ztíženým polykáním) a poruchami výživy. 


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny