otrava-kyanovodikem-kyanidy-priznaky-projevy-symptomy-11Otrava kyanovodíkem a kyanidy (cyklon B, zyklon B). Kyanovodík je velmi rychle působící jed, který se řadí mezi nejprudší jedy vůbec. Smrtelná dávka je již 1mg na kilogram hmotnosti těla. Přestože je ve vzduchu cítit po hořkých mandlích, ne každý je schopen tento zápach rozpoznat, jelikož je to geneticky podmíněná schopnost organismu.
___
___

Cyklon B (původně Zyklon B) byl původně insekticid, který byl užíván nacisty v plynových komorách. Chemicky jde o granule křemeliny, která je nasycena kyanovodíkem. Po otevření obalu při styku se vzduchem se samovolně uvolňuje. Poprvé byl použit počátkem roku 1940 v táboře Buchenwald na skupině 250 romských dětí transportovaných z Brna. Soli kyanovodíku jsou též silně jedovaté, kdy k usmrcení člověka stačí dávka na špičku nože. 

Léčba spočívá v odtažení postiženého ze zamořeného prostoru. Pokud je zachováno vědomí postiženého, pokusíme se vyvolat zvracení (pouze v případě, že dotyčný látku požil). Pokud se nadýchal plynu, můžeme použít umělé dýchání, ale musíme si dát pozor na páry vydechované postiženým. Účinné je také podání vitaminu B12 a rychlé dodání buňkami upotřebitelného trojmocného železa (Fe3+), což slouží k obnovení enzymů dýchacího řetězce a to tím, že se převede část hemoglobinu s dvojmocným železem (Fe2+) v molekule na methemoglobin s trojmocným železem. Vznikne kyanomethemoglobin a dojde k uvolnění enzymů dýchacího řetězce, především cytochromoxidáz. Poté se podáním thiosíranu sodného (Na2S2O3) převede zbývající kyanid na nezávadný rhodanid. Většinou je rychle jasno, jestli má postižený naději přežít, ale vzhledem k tomu, že v průběhu otravy dochází ke krvácení a nekrózám v mozku, může dotyčný zemřít i několik dní poté, co přežil nápor akutní otravy.

Jak se projevuje otrava kyanovodíkem - příznaky, projevy, symptomy

  • nevolnost
  • zvracení
  • bolesti hlavy
  • návaly horka
  • hučení v uších
  • závratě
  • zrychlené dýchání
  • pocit dušnosti
  • křeče vedoucí až k zástavě srdce (asfyktická forma otravy) 
 

Otrava kyanovodíkem - obrázek, fotografie

Související stránka: 


 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny