rothmunduv-thomsonuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyRothmundův-Thomsonův syndrom (latinsky poikiloderma atrophicans, poikiloderma congenitale, anglická zkratka RTS, anglicky Rothmund-Thomson syndrome) je dědičné kožní onemocnění. Poprvé jej popsal August von Rothmund v roce 1868. Podrobněji jej však zkoumal také Matthew Sydney Thomson, ovšem své výsledky publikoval až v roce 1936. Rothmundův – Thomsonův syndrom můžeme diagnostikovat jednak pomocí níže uvedených příznaků, ale také pomocí genetického vyšetření.
___
___

V tom zjišťujeme defekt v genu zodpovědném za vznik tohoto syndromu.

Léčba Rothmundova-Thomsonova syndromu je v tomto případě pouze symptomatická, což znamená, že se snažíme co nejvíce zmírnit příznaky tohoto onemocnění.

Jak se projevuje Rothmundův-Thomsonův syndrom, poikiloderma atrophicans, poikiloderma congenitale - příznaky, projevy, symptomy

 • vyrážka na kůži

 • poikilodermie (rozsáhlá atrofie kůže)

 • telangiectasie (nahromadění rozšířených drobných krevních cév na jednom místě)

 • juvenilní (objevující se od dětství) šedý zákal

 • sedlovitý nos

 • vrozené vady kostí

 • malý vzrůst

 • chybění palců

 • chybění řas, obočí či vlasů

 • hypogonadismus – nedostatečné vyvinutí pohlavních žláz

 • hypodoncie – snížený počet zubů


Rothmundův-Thomsonův syndrom, poikiloderma atrophicans, poikiloderma congenitale - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny