popalenina priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekPopáleniny (combustio, anglicky burn) jsou poranění kůže způsobená teplem, elektrickým proudem, chemikáliemi, ozářením nebo třením. Podle projevů a závažnosti se rozlišují 3 až 4 stupně. První stupeň (combustio erythematosa) je bolestivé zarudnutí (erytém) a prosáknutí kůže.

___

___

Druhý stupeň (combustio vesiculosa, bullosa) charakterizují různě velké puchýře (vesikuly) až buly.

Třetí stupeň (combustio eschariotica) je popisován jako nekróza (odumření) kůže zasahující nejen do podkoží, ale i do svalové tkáně.

Čtvrtý stupeň označuje již úplné zuhelnatění kůže, svalů, případně i kosti. Zvláště nebezpečné jsou popáleniny obličeje, rukou, nohou, genitálu a hýždí a rozsáhlé popáleniny, kdy může dojít až k šokovému stavu v důsledku velké ztráty tekutin.

Diagnostika: základem je klinický obraz a okolnosti vzniku úrazu. Klasifikace popálenin probíhá podle mechanismu vzniku, rozsahu a hloubky, umístění a dalších poranění. Orientačně je možno rozsah určit pravidlem 9 % (hlava – 9 %, horní končetiny – 2 x 9 %, trup – 2 x 18 %, dolní končetiny 2 x 18 % a genitál – 1 %), nebo pravidlem, kdy rozsah popálení velikosti dlaně pacienta je rovno 1 %.

Léčba: první pomocí je zabránění dalšímu působení tepla, chlazení čistou vodou nebo fyziologickým roztokem a později sterilní krytí. I. a II. stupeň je možno ošetřit emulzemi s kortikoidy a podávají se analgetika, u vyšších stupňů také antimikrobní látky jako prevence vzniku infekce. U rozsáhlejších popálenin je třeba infúzní terapie pro zabránění vzniku šoku. Nejzávažnější případy jsou řešeny v popáleninových centrech (chirurgické ošetření, transplantace kožního štěpu).

 

 

Jak se projevují popáleniny – příznaky, projevy, symptomy:

 • I. stupeň
  • bolest
  • zarudnutí (erytém)
  • prosáknutí
  • rychlé hojení
 • II. stupeň
  • puchýře (vesikuly, buly)
  • bolest
  • zarudnutí (erytém)
 • III. stupeň
  • nekróza kůže, podkoží, svalů
  • bezbolestné
 • IV. stupeň
  • zuhelnatělá tkáň černé barvy
  • příškvary (eschary)
 • celkové příznaky u těžkých stavů
  • šokový stav
  • až smrt

 

Popálenina - obrázek, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny