vyvojova-kycelni-dysplazie-priznaky-projevy-symptomyVývojová kyčelní dysplázie (VDK, anglicky developmental dysplasia of the hip – DDH, dříve nesprávně jako vrozená dysplázie kyčelní) je nejčastějším ortopedickým onemocněním v dětském věku. Jedná se o vrozené i vývojové změny v oblasti jamky kyčelního kloubu (acetabula) i horní části stehenní kosti (femuru). Jejich nerozeznání, nedostatečná prevence či špatná léčba mohou mít závažné důsledky pro kyčelní kloub, kdy dochází ke zkrácení končetiny a časnému rozvoji postdysplastické artrózy.

___

___

Bohužel dříve nedostatečná diagnostika a léčba přivádí i dnes do ortopedických ambulancí řadu pacientů, mnozí z nich jsou často i v mladém věku indikováni k totální náhradě kyčelního kloubu. Výskyt tohoto onemocnění v naší populaci je přibližně 3 %, častěji se projevuje u dívek (3-5x více než u chlapců).

Léčba: Převážnou většinu dětí s vývojovou kyčelní dysplázií se podaří zcela vyléčit konzervativním způsobem, těžší případy operačně. Široké balení novorozenců látkovými plenami do 6 týdnů jako prevence, abdukční Frejkova peřinka, Pavlíkovy třmeny (zcela nebolestivá metoda, kterou dítě snáší velmi dobře, angl. Pavlik harness), distrakční režim za hospitalizace (naložení náplasťové extenze na dolní končetiny a postupný tah přes kladku).

Jak se projevuje vývojová kyčelní dysplázie – příznaky, projevy, symptomy

  • patologické postavení dolních končetin – asymetrie držení končetin

  • asymetrie stehenních rýh

  • asymetrie gluteálních rýh v poloze na břiše

  • často přítomnost skoliózy

  • Bettmanovo znamení – při 90° flexi v kolenou a kyčlích je koleno na luxované straně níže

  • Ortolaniho příznak – při převádění končetiny do abdukce a flexe dojde k přeskočení hlavice do jamky kyčelního kloubu se slyšitelným typickým lupnutím

  • Trendelenburgův příznak – u větších dětí při stoji na jedné noze dojde k poklesu pánve Vývojová kyčelní dysplazie - obrázek, fotografie

vyvojova-kycelni-dysplazie-priznaky-projevy-symptomy

vyvojova-kycelni-dysplazie-pavlikovy-trmeny

Pavlíkovy třmeny

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny