kostni cysta priznaky projevy symptomy pricina lecbaKostní cysta (anglicky bone cyst) je dutina v kosti s výstelkou a vyplněná tekutinou. Jedná se o zcela nezhoubný, často vrozený útvar. Rozlišujeme několik typů: Solitární neboli juvenilní kostní cysta se vyskytuje nejčastěji u dětí a mladých dospělých, a to v proximální (horní) části pažní (v 75 % případů) nebo stehenní kosti.

___

___

Aneuryzmatická kostní cysta se objevuje u stejné věkové skupiny, a to ve kterékoliv kosti, agresivně roste a je vyplněná krví. Juxtaartikulární cysta (intraoseální ganglion) je lokalizována u mladých jedinců v dlouhých kostech v blízkosti kloubu.

Diagnostika: Základem diagnostiky jsou zobrazovací metody – rentgen, CT, MR či angiografie (u aneuryzmatické cysty). Často se jedná o náhodný nález při patologické fraktuře (zlomenině způsobené minimálním násilím).

Léčba: Malé solitární cysty se mohou zhojit samy a pouze se sledují pravidelnými rentgenovými snímky, případně je možné odsát obsah cysty a přímo do dutiny aplikovat kortikoidy. Pokud ale útvar výrazně zhoršuje pevnost kosti, musí být chirurgicky odstraněn. Aneurysmatická cysta se řeší chirurgickou exkochleací (vyškrábnutím) a následnou výplní štěpem. Oba tyto typy cyst bohužel často recidivují. Juxtaartikulární cystu většinou postačí kontrolovat pravidelnými rentgenovými snímky a chirurgicky odstranit až v případě jejího růstu.

 

 

Jak se projevují kostní cysty – příznaky, projevy, symptomy:

 

Solitární kostní cysta: 

  • často asymptomatická (bezpříznaková)

  • náhodný nález při patologické zlomenině

 

Aneurysmatická kostní cysta: 

  • bolest

  • zduření

  • omezení hybnosti přilehlého kloubu

  • patologická zlomenina

  • výskyt s jiným onemocněním skeletu, např. chondroblastomem (benigní nádor v kostech) či obrovskobuněčným kostním nádorem

 

Juxtaartikulární kostní cysta: 

  • většinou bezpříznaková

  • občas bolest

 

Kostní cysta - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny