pseudoartroza pakloub priznaky projevy symptomyPakloub, pseudoartróza (anglicky pseudarthrosis / nonunion / false joint) - pod tímto pojmem rozumíme stav, u kterého nedojde ke zhojení zlomeniny ani po dvojnásobnou dobu, která je obvyklá. Příčiny špatného hojení můžou být dvě. První je nedostatečný klid na hojení, kdy z důvodu špatné fixace dochází k posunu jednotlivých částí.

___

___

Druhou je, že v místě zlomeniny dochází k špatnému krevnímu zásobení, a proto je poškozená kost špatně vyživována a nedochází k hojení. Tento stav nastává například u otevřených zlomenin, kdy kosti prominují přes kůži, jsou zhmožděné a tím zbavené výživy měkké tkáně.

Diagnostika - pro prokázání pakloubu se provádí RTG vyšetření, podle něhož můžeme paklouby rozdělit na vitální, které jsou způsobeny špatnou stabilitou (někdy označované jako paklouby sloní či koňské nohy), avitální, u kterých může být i patrný defekt kosti. U avitálních (špatně živených) pakloubů je příčina v špatném prokrvení. V případě diagnostických pochybností je vhodné provést CT vyšetření.

Léčba - léčení pakloubu závisí na jeho typu. U vitálních pakloubů je třeba změnit způsob fixace, například sádrovanou končetinu operovat, nebo změnou typu hřebu. U vitálních pakloubů je vždy třeba zkvalitnit výživu kosti. Někdy je možné jen operačně místo pakloubu revitalizovat dekortikací (osekání změněné kosti) a doplnit spongioplastikou (doplnění kostní hmoty z houbovité kosti) od pacienta. V některých lokalizacích je třeba kostní defekt řešit přenosem kosti i s tepénkou, která ho vyživuje.

 

Jak se projevuje pakloub, pseudoartróza - příznaky, projevy, symptomy

  • bolest končetiny, která byla zlomena nebo operována
  • otok po zátěži
  • zarudnutí
  • pohyb v místě pakloubu během vyšetření
  • změny na RTG, CT, MR zobrazení

 

Pakloub - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny