burkittuv-lymfom-priznaky-projevy-symptomyBurkittův lymfom (anglicky Burkitt's lymphoma, Burkitt's tumor, Burkitt lymphoma, malignant lymphoma Burkitt's type) se řadí mezi nádory, které vycházejí z lymfatické tkáně. Jedná se o nádor zhoubný. Za normálních okolností má lymfatická tkáň za úkol chránit organismus před onemocněními, al v případě jejího onemocnění, dochází k narušení obranyschopnosti.
___
___

Burkittův lymfom vzniká pokud, se některá z buněk lymfatického systému vymkne kontrole a začne se velmi rychle dělit a růst. Může se vyskytnout ve kterémkoli orgánu, resp. v tom, ve kterém se nacházejí buňky lymfatické tkáně. Tento lymfom roste poměrně agresivně a nejčastěji jej najdeme v okolí dolní čelisti, ve střevě, vaječníku, prsu či ledvině. Nejvíce postihuje děti a mladé dospělé.

Burkittův lymfom se vyskytuje ve 2 typech. Africký typ a Evropský typ. Často jej nalézáme u tzv. imunokompromitovaných jedinců, což jsou lidé, kteří již mají sníženou obranyschopnost v důsledku jiného onemocnění (např. AIDS).

Diagnostika je poměrně náročná. Provádíme odběr vzorku z postižené tkáně na histologii. Ze zobrazovacích metod používáme CT vyšetření či PET/CT.

Léčba: Burkittův lymfom léčíme chemoterapií. Dalšími možnostmi léčby jsou radioterapie a transplantace kostní dřeně.

Prognóza onemocnění je nejistá. 

 

Jak se projevuje Burkittův lymfom - příznaky, projevy, symptomy

  • nádorové postižení mízních uzlin v zadní části břišní dutiny

  • poškození břišní stěny a případně i střeva

  • bolesti břicha

  • zvětšující se břicho

  • krvácení do střeva

  • porucha průchodnosti střev

  • selhání ledvinných funkcí

  • vysoké horečky

  • nevolnost a zvracení


Burkittův lymfom - obrázek, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny