Neurinom akustiku, vestibulární schwannom je nezhoubný, pomalu rostoucí nádor sluchového a rovnovážného nervu. Svým růstem pomalu utlačuje mozeček a mozkový kmen, poškozuje přilehlé hlavové nervy a později může vyvolat hydrocefalus se známkami nitrolební hypertenze. Nutné chirurgické odstranění, do velikosti 2,5 lze provést radiochirurgický výkon Leksellovým gama nožem nebo lineárním nožem. Nejčastější výskyt je mezi 30-50 rokem.

___

___

Neurinom akustiku, vestibulární schwannom - symptomatologie

Příznaky - klasická triáda:

  • postupně se zhoršující ztráta sluchu (obvykle jednostranné)
  • ušní šelesty (tinitus)
  • poruchy rovnováhy


dále mohou být přítomné:
  • výpadky trojklaného nervu (nervus trigeminus, n.V),
  • obrna (paréza) lícního nervu (VII. hlavový nerv) - Bellova obrna
  • v pokročílém stádiu – známky nikrolební hypertenze 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny