Ependymom (anglicky ependymoma) je nádor vycházející z buněk nervového systému, konkrétně ependymových buněk (buňky vystýlající komorový systém mozku). Vyskytuje se po celé délce nervové osy v komorovém prostoru. Nejčastěji vzniká ve IV. komoře. Především jeho výskyt pozorujeme u dětí a mladých lidí. Můžeme jej rozdělit na benigní (nezhoubný), semimaligní a na anaplastickou formu.
___
___

Jeho výhodou je, že bývá dobře ohraničený.

Diagnostika se odvíjí od níže uvedených příznaků. Používáme zobrazovací metody, jako je CT či MR.

Léčba: při léčbě postupujeme poměrně radikálně a snažíme se jej chirurgicky co nejdříve odstranit. V případě, že není možné nádor chirurgicky odstranit, provádíme radioterapii, tedy léčbu ozářením. Prognóza onemocnění závisí na vlastnostech nádoru. Nezhoubné formy mají lepší prognózu.

 

Jak se projevuje ependymom - příznaky, projevy, symptomy

 • spojeny s tím, jak nádor roste - zvýšení nitrolebního tlaku

  • bolesti hlavy

  • nevolnosti

  • zvracení

  • závratě

  • poruchy rovnováhy

  • změny psychiky

 • dále podle toho, na jakou část mozku tlačí

  • poruchy řeči

  • poruchy vnímání významu slov

  • ochrnutí různých částí těla

  • nekoordinovanost pohybů

  • poruchy zraku

  • poruchy paměti

 • celková změna povahy člověka

  • agrese nabo letargie (nezájem)

 • epileptické záchvaty

 

Ependymom - fotografie, obrázky


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny