paraneoplasticky_syndrom_neurologie.jpgMaligní extracerebrální procesymohou vyvolávat různé neuroloogické syndromy z oblasti mozku, míchy, periferních nervů i svalů, které jsou důsledkem invaze magligního procesu do příslušných tkání, ale jsou způsobeny nepřímým, vzdáleným efektem.

___

Uvažují se vlivy imunitní (tvorba specifických antineuronálních protilátek), ektopická (sekrece hormonů) nebo jim podobných substancí, vlivy nutriční i toxické.

Paraneoplastické syndromy mohou manifestaci maligního procesu předcházet i o řadu měsíců (vzácně i let) nebo se mohou vyvinout současně s jeho manifestací.

Přestože nejsou příliš časté, jejich důležitost je právě v tom, že při každém obdobném neurologickém syndromu musíme myslet na dosud skrytou malignitu a provést komplementní celkové vyšetření.

Nejčastěji se vyskytují u karcinomů plic, prsu, někdy ovaria a lymfomů. Vyskytují se nespecidfické příznaky jako teploty, únava, chudokrevnost, koagulační poruchy a níže uvedené neurologické poruchy.

Hlavní paraneoplastické neuroloogické syndromy:

  • encefalopatie - projevují se organickým psychosyndromem (zmatenost, demence, poruchy paměti a struktury osobnosti) a afektivními poruhami (deprese, úzkost). Někdy může být v popředí kmenová symptomatologie se závratěmi, nystagmem, okohybnými poruchami a spastickým syndromem. Může jít i o kombinované encefalomyopatie.
  • cerebelární degenerace - dominuje ataxie (nesouměrnost pohybů, špatná koordinace), dysartrie (špatná výslovnost), nystagmus (záškuby očních bulbů), vertigo (závaratě)
  • myelopatie - mohou mít klinický obraz různých provazcových poruch, ale postiženy mohou být i přední rohy a vznikají obrazy připomínající amyotrofickou laterální sklerózu (ALS syndromy).
  • periferní neuropatie - forma axonální i demyelinizační
  • myopatie mívá častěji charakter neuromyopatie (smíšená léze svalová i nervová), ale také dermatomyositida a polymyositida (u dospělých) může být paraneoplastickým projevem
  • koagulační poruchy mohou vést k ischemickýcm iktům, zejména trombozám, včetně intrakraniálních žilnních trombóz a tromboflebitid. U maligních procesů je i častější výskyt končetinových flebotrombóz.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny