rakovina_varlete_varlat_priznaky_projevy_informace.jpgRakovina varlat je závažné onemocnění postihující muže převážně mezi 15-35 lety. Výskyt této diagnózy není zanedbatelný, a ve zmíněné věkové skupině se jedná o nejrozšířenější formu rakoviny vůbec.

___

___

Prevence, samovyšetření a včasná reakce bez zanedbání stavu je základ

Stejně jako např u rakoviny prsu, je klíčová včasná diagnóza, která při okamžitém nasazení léčby významně snižuje smrtelnost onemocnění. Ač to může znít směšně, nejúčinnějším nástrojem pro včasnou diagnozu je pravidelná sebekontrola prohmatem varlat (nastupující nemoc se projevuje zvýšenou bolestivostí na ohmat, zduřením, či znatelným zvětšením objemu nebo výrůstkem). Na rozdíl od rakoviny prsu, kterému je jako společenskému tématu věnována velká pozornost (řada osvětových kampani, medializace v tisku), je rakovina varlat relativně nedoceněným nebezpečím, o kterém většina mužů v rizikové skupině téměř netuší.

Je nutné si uvědomit, že prakticky všechna onemocnění varlete a okolních struktur nelze léčit bez pomoci lékaře. Všechny níže popsané stavy vyžadují odbornou lékařskou diagnostiku a léčbu. Přestože nejde o orgán bezprostředně nutný pro život, může jít o místo vzniku onemocnění, která život významně ohrožují. Je nutné zdůraznit, že většina zhoubných nádorů varlete je v současné době velmi dobře léčitelná a u převážné většiny případů bývá jediným problémem odkládání návštěvy lékaře pacientem a z toho vyplývající pozdní stádium nemoci, kdy současná medicína není schopná takový stav zvládnout a pacient mnohdy zbytečně umírá.

Celkově zvětšené varle

Může se jednat o zánětlivý proces, který postihuje tkáň varlete (popřípadě obou varlat) a přilehlých struktur jako celek, může se však jednat o nádorové postižení. Pokud jde o náhle vzniklé bolestivé zvětšení obou varlat doprovázené teplotou, pravděpodobněji se bude jednat o zánětlivý proces (např. v rámci příušnic), jde-li o postupně vznikající nebolestivý proces, může se jednat o nádorové onemocnění (zejména jde-li o proces jednostranný).

Hmatný útvar varlete či okolních tkání

Pokud si pacient nahmatá útvar na varleti či v jeho blízkém okolí, je nutné nejprve zcela jednoznačně vyloučit nádorové onemocnění. Samozřejmě se rovněž může jednat o lokalizovaný zánětlivý proces či městnavé postižení žilního systému varlete, ale na tuto možnost není dobré spoléhat. I v případě, že jde o nádorové onemocnění, nemusí být nádor zhoubný.

Náhle vzniklé zvětšení varlete či vznik bolestivého útvaru v oblasti šourku

Může se jednat o úrazovou záležitost či o tzv. torzi (otočení) celého varlete, kdy se varle otočí kolem své podélné osy a dojde k zamezení přítoku a odtoku krve, čímž varle poměrně rychle odumře. Včasný chirurgický zákrok je jedinou možností léčby. Mohlo by se jednat rovněž o uskřinutí tzv. appendixu testis. Další příčinou může být akutní zánětlivý proces v oblasti varlete nebo nadvarlete. Vzácněji může podobný stav vzniknout při náhle vzniklém krvácení do nádoru varlete, který byl do té doby tzv. němý, bez klinických příznaků.

Zvětšení prsních žláz u mužů

Zvětšení prsních žláz u mužů (tzv. gynekomastie) je po pubertě projevem hormonální nerovnováhy a svědčí o tvorbě nadměrného množství některých hormonů. Může to být způsobeno, mimo jiné, i aktivitou určitých typů nádorů varlete.

Doprovodné příznaky

Pozornost je třeba věnovat i dalším průvodním znakům při postižení varlete, jako např. bolest, otok, zarudnutí, potíže s močením či horečka, což může přispět k co nejrychlejšímu stanovení diagnózy a odpovídající léčbě nemocného. Jedině včasná návštěva lékaře umožňuje přiměřenou a úspěšnou léčbu.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny