jak-se-projevuje-rakovina-slinnych-zlaz-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieV ústní dutině jsou přítomny tři velké slinné žlázy – patrová (parotis), podjazyková a podčelistní – a také plno drobných slinných žlázek pod jazykem. Nádory v této oblasti jsou většinou benigní – mají „dobrou“ povahu, nejsou zhoubné (jsou benigní, tzn. nejsou to karcinomy), a nejvíc se jich týká právě parotis.

___

___

Jak se projevuje rakovina slinných žláz - příznaky, projevy, symptomy

  • dlouho bezpříznakové
  • následuje lokální jednostranné zduření (otok) žlázy
  • nádrová tkáň je proti podkladu nepohyblivá
  • obrna lícního nervu (Bellova obrna)
  • parestezie (brnění), hypestezie (snížená citlivost)
  • změna sekrece slin
  • zvětšené lymfatické uzliny


jak-se-projevuje-rakovina-slinnych-zlaz-priznaky-projevy-symptomy

Maligní nádory slinných žláz v přehledu

Charakteristická je pro ně rychlejší progrese růstu, bolesti v dané oblasti, fixace tumoru, poruchy funkce lícního nervu a dalších přilehlých hlavových nervů.

Acinocelulární karcinom

Tvoří přibližně 15 % zhoubných nádorů slinných žláz, ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži, nejčastěji se vyskytuje ve 4. a 5. deceniu. Klinicky se jedná o pomalu rostoucí rezistenci, která bývá bolestivá až u poloviny pacientů. Jedná se o nádor dobře diferencovaný, který málo recidivuje, s nízkou tendencí ke vzniku metastáz.

Mukoepidermoidní karcinom

Svým 15% zastoupením mezi zhoubnými nádory slinných žláz patří také k těm častějším. Na základě histopatologických znaků ho rozdělujeme na variantu low-grade a high-grade, které mají rozdílnou prognózu.

Adenoidně cystický karcinom

Dalším častým zhoubným epitelovým nádorem slinných žláz je adenoidně cystický karcinom, který tvoří přibližně 15 % těchto nádorů. Je typický pomalým, ale agresívním růstem s intraa perineurálním šířením. Často generalizuje krevní cestou především do plic, kde tyto metastázy mají pomalou progresi a doporučuje se jejich chirurgické odstranění.

Malignita v pleomorfním adenomu

Malignita v tomto typu nádorů může mít tři formy:

  • karcinom v pleomorfním adenomu, jehož diagnózu stanovíme na podkladě maligní komponenty ve zbytkovém adenomu,
  • karcinosarkom, pravý maligní smíšený nádor s průkazem malignity v epitelové i mezenchymální složce,
  • metastazující pleomorfní adenom, který má vzhled benigního pleomorfního adenomu, avšak zakládá uzlinové i vzdálené metastázy, které taktéž vykazují benigní vzhled.

Maligní lymfomy

Nodální maligní lymfomy vycházejí z intraglandulárních uzlin a jsou shodné s ostatními lymfomy v jiných uzlinách. Dále se ve slinných žlázách může vyskytovat primární extranodální lymfom typu MALT, vycházející z periduktálních a periacinárních lymfoidních infiltrátů, nahromaděných zde při myoepiteliální sialoadenitidě.

Nezhoubné nádory

Benigní (nezhoubné) nádory se objevují zpravidla mezi 40. – 50. rokem. Průměrný věk při diagnóze zhoubného nádoru je 55 let, mohou se však vyskytnout v každém věku. Není zde rozdíl ve výskytu podle pohlaví, možná mírně převažují ženy.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny