choriokarcinom priznaky projevy symptomyChoriokarcinom je zhoubný (maligní) nádor vycházející z trofoblastu (vnější povrch embrya /nejedná se o nádor od plodu ženy v těhotenství!/). Nádor poměrně snadno tvoří vzdálená ložiska (metastázy) a to nejčastěji v plicích, pochvě, játrech a centrální nervové soustavě. Podle histologického nálezu jej můžeme rozdělit na choriokarcinom cytotrofoblastický a choriokarcinom disociovaný.

___

___

Choriokarcinom cytotrofoblastický svou strukturou připomíná trofoblast 10 až 11 dní starého embrya a vytváří různě velká ložiska.
Choriokarcinom disociovaný svou strukturou připomíná trofoblast 14 denního embrya a jednotlivé nádorové buňky jsou rozptýlené v napadnuté tkáni.

Diagnostika - důležitá je anamnéza těhotenství v odstupu několika týdnů až měsíců (výjimečně let) a pozitivita hCG v krvi i moči. Ze zobrazovacích metod využíváme ultrasonografii, která je spolehlivá u ložiskového nálezu cytotrofoblastického choriokarcinomu, dále počítačovou tomografii (CT) popřípadě magnetickou rezonanci (MR). Pro vyloučení vzdálených ložisek (metastáz) indikujeme rentgenový snímek plic a ultrasonografii malé pánve a jater.

Léčba – odstranění dělohy (hysterektomie) s polychemoterapií pro pokrytí případných metastáz

 

Jak se projevuje choriokarcinom - příznaky, projevy, symptomy

  • jsou závislé na stádiu, ve kterém nádor zachytíme

  • nepravidelné krvácení z děložní dutiny (metroragie)

  • vymizení menstruačního krvácení (amenorhea)

  • pánevní dyskomfort

  • pozitivní hCG v krvi (většinou nízké hodnoty 101-2 mlU/ml)

  • nádor se také může projevit vzdálenými ložisky (metastázami) v jiných orgánech

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny