priznaky_nadoru_mozku_a_michy.jpgČím má neurolog delší praxi, tím lépe dokáže pomýšlet od příznaků běžných onemocnění k symptomům upozorňujícím na možnost nezhoubného, zhoubného procesu, event. metastatického postižení mozku. Článek popisuje časté příznaky nádorového bujení centrálního nervového systému včetně míchy.
___
___

Jaké potíže může nádor mozku vyvolávat závisí na několika faktorech. Jde především o lokalizaci nádoru, jeho typu a rychlosti jeho růstu. Můžeme je rozdělit do několika skupin.

 

Epileptické záchvaty

U nízce maligních pomalu rostoucích nádorů bývá často prvním příznakem onemocnění epileptický záchvat. Lehčí forma takového záchvatu se může projevit záškuby některých končetin nebo jako stav krátkodobé nepřítomnosti. Pokud je záchvat většího rozsahu může být provázen poruchou vědomí, záškuby všech končetin, pomočením a silným stiskem čelistí s rizikem pokousání jazyka. Záchvat většinou sám povolí. Každý nově proběhlý epileptický záchvat je nutné vyšetřit u neurologa. Tento specialista indikuje podrobné vyšetření s cílem zjistit příčinu a závažnost stavu a doporučuje léčbu léky zvanými antiepileptika. Je nutné dodat, že zdaleka ne všechny epileptické záchvaty souvisí s nádorovým onemocněním mozku. Na druhou stranu cca 1/3 všech nemocných s nádory mozku alespoň 1x za život epileptický záchvat prodělá.

 

Ložiskovost s poruchou hybnosti končetin od apraxie až po ochrnutí, poruchy smyslů a mluvení. Prefrontální syndrom.

K dalším velmi častým příznakům patří tzv. ložiskové příznaky. Jde o výpadky funkcí určitých částí mozku, které jsou utlačeny nebo poškozeny rostoucím nádorem. Nádor v blízkosti pohybového centra může způsobit různě intenzivní poruchy hybnosti a to od poruch minimálních (např. potíže se zapínáním knoflíků u košile) až po závažné ve smyslu ochrnutí na celou polovinu těla. Podobně může být porušeno centrum řeči, sluchu, zraku atd.. Pokud je nádor v oblasti čelních mozkových laloků, pak dochází často k poruše chování – tzv. prefrontální syndrom.

 

Organický psychosyndrom se změnami osobnosti a poruchami paměti a myšlení

Obecně nádory mozku vedou často ke změnám osobnosti, člověk může být neklidný až agresivní nebo naopak velmi pasivní až apatický, častým doprovodným projevem bývají poruchy paměti.

 

Ptřetlak v obalech obsahujících centrální nervový systém

K dalším velmi častým příznakům patří tzv. syndrom nitrolební hypertenze. Pod tímto pojmem si můžeme představit soubor potíží jako je zvracení (většinou bez pocitu předchozí nevolnosti, častěji po ránu), silné bolesti hlavy, mlhavé nebo dvojité vidění, poruchy vědomí od spavosti až po bezvědomí, zhoršení ložiskových příznaků. Příčinou tohoto syndromu bývá zvýšení tlaku uvnitř lebky, které je způsobeno rostoucím nádorem a hromaděním tekutiny kolem nádoru (tzv. edém – otok). Rychlý rozvoj nitrolebního tlaku se všemi jeho důsledky vídáme často u vysoce agresivních, rychle rostoucích nádorů jako např. glioblastoma multiforme.

 

Příznaky nádorů míchy

U nádorů míchy se může jednat o výpadky cítění na různých okrscích kůže od krku dále, může být přítomna porucha hybnosti určitých svalových skupin, mohou být přítomny poruchy vyprazdňování a také sexuální poruchy.

 

poskozeni-michy-etazeMáte podezření na poškození míchy?

Klikněte na příslušnou etáž na obrázku ve webu http://www.streetsie.com/spinal-cord-injury/ 

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny