duanuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyDuanův syndrom (Duanův retrakční syndrom, retrakční syndrom, Turkův - Duanův syndrom, anglicky Duane's syndrome, Duane's Retraction Syndrome, Eye Retraction Syndrome, Retraction Syndrome, Congenital retraction syndrome and Stilling-Turk-Duane Syndrome) je vzácný typ strabismu (šilhání). Tento typ strabismu je vrozený.
___
___

Jeho základní charakteristikou je neschopnost pacienta podívat se směrem do vnějšího koutku. Syndrom byl poprvé popsán oftalmology Jakobem Stillingem a Siegmundem Türkem. Toto onemocnění je však pojmenováno po Alexanderu Duanovi, který poruchu popsal mnohem podrobněji o několik let později, konkrétně v roce 1905.

Příčina: Duanův syndrom je způsoben pravděpodobně špatným zapojením očních svalů. Bylo zjištěno, že většině pacientů chybí nebo je poškozena některá část jádra šestého hlavového nervu (n. abducens), který inervuje okohybné svaly. Poškození abducentu je dáno geneticky, konkrétně je za něj zodpovědný gen SALL4.

Duanův syndrom se častěji vyskytuje u dívek a obvykle bývá diagnostikován ve věku 10 let. Ve většině případů je jednostranný. Dělíme jej na tři typy:

  • typ I je esotropie (dítě se levým okem dívá na pravou stranu, pravým okem se dívá na levou stranu),
  • typ II je exotropie (opak předchozího),
  • typ III je jakákoli forma horizontálního strabismu.

Diagnostika: Diagnostiku Duanova syndromu provádíme pomocí základních očních vyšetření.

Léčba: Většina pacientů je bez příznaků a je schopen udržet binokulární vidění (vidění oběma očima) jen s nepatrným otočením tváře. Pokud jsou příznaky horší, je možná chirurgická léčba.

 

Jak se projevuje Duanův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

  • omezení pohybu oka směrem k vnějšímu koutku

  • méně výrazné omezení pohybu oka směrem k vnitřnímu koutku

  • zúžení oční štěrbiny (přivírání očí)

  • omezené ostření do blízka

  • hlava se obrací směrem k postižené straně, aby bylo zachováno správné vidění pomocí obou očí

  • potíže s krční páteří

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny