epikantus ocniho vicka priznaky projevy symptomy pricina lecbaEpikantus (anglicky epicanthic fold) je nejčastější vývojová vada víček. Jedná se o kožní řasu, která vychází z vnitřního (mediálního) okraje buď horního víčka (epicanthus tarsalis), nebo dolního víčka (epicanthus inversus), případně vychází z obou víček a překrývá celý vnitřní koutek oka (epicanthus palpebralis).

__

__

Epikantus je běžný v Asii, kde vznikl jako prvek adaptace na prašné prostředí ve stepích, a dědí se autozomálně dominantně. V našich podmínkách bývá součástí některých geneticky podmíněných syndromů, například Downova syndromu, či syndromu Noonanové.

Diagnostika: je založena na klinickém obraze postižení.

Léčba: chirurgický zákrok.

 

 

Jak se projevuje epikantus – příznaky, projevy, symptomy:

  • kožní řasa přecházející z vnitřního okraje horního víčka směrem dolů (epicanthus tarsalis), spodního víčka směrem nahoru (epicanthus inversus), nebo z obou víček proti sobě a zakrývající celý vnitřní koutek (epicanthus palpebralis)

  • vada bývá oboustranná

  • bývá součástí Downova syndromu, syndromu Noonanové, fetálního alkoholového syndromu a dalších

  • postižené osoby vypadají, jako by šilhaly (pseudostrabismus)

 

Epikantus - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny