uveitida-uveitis-zanet-zivnatky-priznaky-projevy-symptomyUveitidy (záněty živnatky) zahrnují skupinu zánětlivých onemocnění oka, které mohou mít v případě nedostatečné nebo neúspěšné léčby velmi vážné následky pro oči resp. pro zrak. Uvea - živnatka je prostřední vysoce prokrvená vrstva oka, která se skládá ze tří částí a to z cévnatky, řasnatého tělesa a duhovky. Příčiny vzniku uveitid mohou být jednak vnější (nejčastěji infekce nebo úrazy), vnitřní (zejména na podkladě autoimunitních onemocnění), případně idiopatické (příčina zánětu není známa). Onemocnění postihuje zejména populaci středního věku (20-40 let) s incidencí 38 případů na 100 000 obyvatel.

___

___

Léčba: důležité je včasné vyšetření u oftalmologa. Dle příčiny onemocnění - lokální aplikace kortikosteroidů u pacientů s autoimunitní uveitidou, imunosupresivní terapie (nejčastěji metotrexát), nesteroidní antiflogistika ve formě kapek, k léčbě přední uveitidy rovněž mydriatika, ATB a antivirotika u bakteriálních resp. virových infekcí.

Jak se projevuje uveitida, zánět živnatky – příznaky, projevy, symptomy

 • zánět postihuje často pouze jedno oko

 • u chronických forem mnohdy zcela asymptomaticky

 • zarudnutí oka/očí

 • bolestivost oka/očí

 • bolest se často propaguje do okolí oka

 • slzení

 • fotofobie - světloplachost

 • skotomy - výpadky zorného pole

 • metamorfopsie - porucha vnímání formy předmětů (nemocný vidí např. čáru jako vlnku atd.)

 • mlhavé vidění

 • snížení zrakové ostrosti

 • blefarospasmus - křečovité stažení víček

 • typická tyndalizace - rozptyl světla při vyšetření přední komory oka (přítomnost proteinů a buněčných elementů)

 • prosáknutí duhovky s dilatovanými cévami

 • přední část sklivce může být práškovitě zkalená

 • komplikováno často sekundárním glaukomem - lidově zelený zákal, či kataraktou - šedý zákal

 • uveitída často jako doprovodný projev revmatického onemocnění nebo juvenilní idiopatické artritídy u dětí

Zánět živnatky, uveitis - obrázek, fotografie

uveitida-uveitis-zanet-zivnatky-priznaky-projevy-symptomy-2

uveitida-uveitis-zanet-zivnatky-priznaky-projevy-symptomy-3

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny