mestnava papila priznaky projevy symptomyMěstnavá papila (anglicky papilledema, edema /swelling/ of the optic nerve, synonymně papiledém, edém papily zrakového nervu). Papila (discus nervi optici) je oblast sítnice, kde vzniká zrakový nerv (nervus opticus). Oblast je taky známá pod pojmem slepá skvrna. Městnavá papila je otok (edém) papily, kdy papila prominuje do bulbu oka, který je způsobený vzestupem nitrolebního tlaku.

___

___

Příčina: Pokud je otok papily způsoben jiným mechanismem než zvýšeným nitrolebním tlakem, používá se označení edém nebo prosáknutí terče zrakového nervu. Nitrolební hypertenze může být způsobena nádorem, krvácením nebo například infekcí.

Diagnostika: je pomocí oftalmoskopie, dále může být využita retinofotografie, fluroscenční angiografie (FAG), kterou můžeme určit příčinu otoku (edému) papily.

Léčba: léčíme nitrolební hypertenzi. 

 

Jak se projevuje městnavá papila - příznaky, projevy, symptomy

  • oboustranný otok papily (bilaterální edém)

  • mírně navalitá hranice papily

  • překrvení (hyperemie) disku

  • vyhlazení jamky (exkavace) uprostřed papily

  • setření hranic papily

  • plaménkové krvácení (hemoragie) kolem papily

  • normální zornicové reakce

  • rozšíření slepé skvrny

  • může nastat až těžké poškození zraku a slepota

 

Městnavá papila - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny