kongenitalni kolobom vicka priznaky projevy symptomy pricina lecba 1Kongenitální kolobom víčka (anglicky congenital eyelid coloboma) je vývojová vada očních víček charakterizovaná jako různě rozsáhlý klínovitý defekt víčka, až jeho chybění. Častěji se objevuje na horním víčku, ale může postihovat i obě víčka, a to jak jednostranně, tak i oboustranně. Kolobomy víček mohou být součástí některých vrozených syndromů, např. Goldeharova nebo Treacherova-Collinsova syndromu.

__

__

Diagnostika: k určení diagnózy postačí fyzikální nález na víčku. Vhodné je ale podrobnější oftalmologické vyšetření včetně CT zobrazení ke včasnému odhalení případných dalších očních vad.

Léčba: terapií je chirurgický výkon. Důležitá je předoperační péče o rohovku aplikací mastí a lubrikačních gelů kvůli zabránění vzniku komplikací (osychání rohovky, vznik vředů, protržení rohovky a expoziční keratopatie).

 

Jak se projevuje kongenitální kolobom víčka – příznaky, projevy, symptomy:

  • klínovitý defekt na víčku různého rozsahu

  • může být jednostranný nebo oboustranný

  • bývá jako izolovaná vada, nebo součástí vrozených syndromů

 

Kolobom víčka - obrázek, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny