ucpani-uzaver-sitnicove-tepny-zily-priznaky-projevy-lecba-pricinaOkluze ("ucpání") cév oka může a nemusí být závažné. Podstatné je vědět, že velmi závažný je uzávěr sítnicové tepny, v jejímž důsledku odumře část sítnice a pacient může mít trvale poškozený zrak. Léčbu je nutné zahájit do dvou hodin od okluze (což většinou není splněno). V léčbě se využívají (lokálně nebo centrálně) vazodilatancia (léky roztahující cévy), antiagregancia, antikoagulancia - záleží na uvážení lékaře a rozsahu postižení. 

___

___

Příčina: Cévní uzávěry vznikají v naprosté většině na podkladě arteriosklerózy (= aterosklerózy), což je degenerativní postižení cév, projevující se zužováním průsvitu cév zhoršujícím krevní zásobení příslušné tkáně. Rozvoj aterosklerózy je podporován některými celkovými chorobami, zejména vysokým krevním tlakem, cukrovkou a poruchami metabolismu tuků, např. cholesterolu. Nezanedbatelnou příčinou může být fibriliace síní s embolizací do arteria centralis retinae nebo jejích distálnějších větví. Diagnostika: pro zjištění cévních uzávěrů je nejdůležitějším vyšetřením oftalmoskopie (vyšetření očního pozdí). Oftalmoskopický obraz změn na sítnici je pro tepenný i žilní uzávěr typický.

Jak se projevuje uzávěr sítnicové tepny a žíly - příznaky, projevy, symptomy

Tepenný uzávěr

  • přechodně můze být způsoben křečí sítnicové tepny, projevující se několikasekundovou až několikaminutovou různě těžkou poruchou vidění až slepotou (amaurosis fugax), stav se může spontánně upravit, ale někdy přejde do trvalého uzávěru

  • pokud je postižen hlavní kmen sítnicové tepny, vznikne náhlá a úplná slepota oka

  • při postižení jen některé z větví sítnicové tepny se může porucha vidění projevit sektorovým výpadem zorného pole (pacient nevidí část zorného pole).

  • jestliže se průtok krve v tepně rychle neobnoví (maximálně do dvou hodin!), je ztráta citlivosti sítnice na světlo nenávratná a výsledkem je trvalá slepota oka.


Žilní uzávěr:

  • dochází k němu častěji než k uzávěru tepny, téměř pravidelně u starších lidí stižených sklerózou cév

  • postižení začíná rychlým ubýváním vidění, avšak na rozdíl od uzávěru tepny nikdy nenastane okamžitá úplná ztráta zraku

  • tíže zrakového postižení závisí především na stupni poškození centrální oblasti sítnice

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny