vekem-podminena-makularni-degenerace-priznaky-projevy-symptomy-2Věkem podmíněná makulární degenerace (zkráceně VPMD, anglicky age-related macular degeneration, AMD) je multifaktoriální degenerativní onemocnění postihující makulu – žlutou skvrnu, což je místo na oční sítnici asi 5 mm veliké, kde je největší hustota čípků a tedy i nejostřejší vidění. Hlavním rizikovým faktorem degenerace makuly je věk, genetické a rasové vlivy, diabetes mellitus, kouření, dlouhodobá zátěž světlem, nedostatek antioxidantů ve stravě atd. Tato choroba je v ekonomicky vyspělích zemích nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí starších 50 let.

___

___

Léčba: toto onemocnění nelze úplně vyléčit, lze pouze zastavit ve fázi, v níž se právě nachází. Existují speciální makulární centra. Léčba protilátkami proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru, fotodynamická terapie, pestrá strava.

Jak se projevuje makulární degenerace – příznaky, projevy, symptomy

  • pacient vidí ve středu svého zorného pole šedé stíny nebo černé skvrny

  • zhoršená centrální zraková ostrost (hůře vnímaná do blízka)

  • výpadek centrální části zorného pole

  • periferní vidění zůstává naopak neporušené

  • deformace vnímaného obrazu - metamorfopsie

  • omezená až zcela vyloučená schopnost čtení, řízení motorového vozidla

  • neschopnost sledovat TV

  • nerozeznává tváře

VPMD, makulární degenerace - obrázek, fotografie

vekem-podminena-makularni-degenerace-obrazek-fotografie

vekem-podminena-makularni-degenerace-priznaky-projevy-symptomy

vekem-podminena-makularni-degenerace-obrazek-fotografie-3

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny