leptospiroza-weilova-nemoc-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-6Leptospiróza („krysí žloutenka“, Weilova nemoc, anglicky canicola fever, canefield fever, nanukayami fever, 7-day fever, Rat Catcher's Yellows, Fort Bragg fever, black jaundice, Pretibial fever) je horečnaté bakteriální onemocnění zvířat a lidí, které je rozšířené prakticky po celém světě. Nemoc je způsobena infekcí bakterií leptospirou.
__
__

Ta má spirálovitý tvar a je příbuzná se spirochetami a borreliemi. Poprvé byla popsána Adolfem Weilem v roce 1886. Způsob nákazy: nejčastějším způsobem nákazy je kontakt poraněné kůže, očí nebo sliznic s vodou znečištěnou močí nakaženého zvířete, proto je tato nemoc řazena mezi tzv. antopozoonózy (onemocnění přenosná ze zvířete na člověka). Ačkoliv se jedná o jednu z nejčastějších infekcí přenosných ze zvířete na člověka, přenos z člověka na člověka prokázán nebyl. Leptospirózou jsou nejvíce ohroženi lidé, kteří pracují se zvířaty, které mohou leptospiry vylučovat, tedy zejména zemědělci a zootechnici, pracující v živočišné výrobě, dále pak řezníci a pracovníci, kteří jsou v kontaktu s fekáliemi či kanalizacemi.
Léčba: Terapie onemocnění záleží na jeho závažnosti. Jestliže se jedná o leptospirózu, která má lehký průběh, léčí se tzv. symptomaticky. To znamená, že se nemocnému podají léky, které ho pomohou zbavit nepříjemných a odstranitelných příznaků nemoci.
Jestliže nemoc probíhá těžce a/nebo dochází k rozvoji příznaků z poškození orgánů (objevuje se žloutenka, nemocný přestává močit, mění se úroveň vědomí), je nezbytně nutné, aby byl okamžitě přijat k léčbě do nemocnice. Zde jsou podávána jednak antibiotika, a to nitrožilně, jako tzv. kauzální terapie (léčba je zaměřena na příčinu nemoci, v tomto případě infekci leptospirou). Dále se pomocí řady léků a v případě potřeby i přístrojů přistupuje k tzv. podpůrné terapii, která slouží k zajištění dobré funkce poškozených orgánů např. při poškození ledvin dialýza, při krvácivých projevech podání krevních náhrad, v případě selhávání dýchacího ústrojí umělá plicní ventilace, až do té doby, kdy nemocný kritické období překoná a funkce poškozených orgánů se obnoví.
 

Jak se projevuje Weilova nemoc, krysí žloutenka, leptospiróza - příznaky, projevy, symptomy

 • může probíhat zcela skrytě (inaparentně)
 • záleží na věku a zdravotním stavu jedince, na typu leptospiry, která organismus infikovala a množství mikrobů, které do těla pronikly
 • může probíhat lehce s příznaky trvajícími jen několik dní, které velmi připomínají chřipku (bolesti hlavy, malátnost, slabost, zvýšená teplota)
  _
 • obvyklý je ale dvoufázový průběh onemocnění (tzv. blaťácká, polní, žňová horečka)
 • první fáze krysí žloutenky:
  • horečka až 40 °C se zimnicí a třesavkou
  • nemocný trpí krutými bolestmi hlavy a svalů – svaly bolí hlavně na zádech a lýtkách
  • vyrážka, většinou během prvních dvou dnů onemocnění
  • bolesti břicha a nevolnost, která může vést až ke zvracení
  • nemocný má špatnou náladu, blouzní, je zmatený
  • občas se mohou objevit i psychotické projevy – halucinace, změny osobnosti a agresiviata, násilné chování
  • takto onemocnění probíhá 3–5 dní a najednou veškeré příznaky vymizí a nemocný jakoby se náhle uzdravil
 • druhá fáze krysí žloutenky:
  • onemocnění se po několika dnech znovu vrací spolu s původními projevy, ke kterým se přidává
   • bolest na hrudi a břicha,
   • porucha funkce ledvin
  • tuhnutí šíje, nemocný zvrací – jsou tedy vyjádřeny znaky meningitidy
  • v případě napadení organismu Leptospirrou icterohaemorha­giae nabírá onemocnění rychlý spád, kdy jsou příznaky stejné jako u lehkého průběhu, ale mají větší intenzitu

Weilova nemoc, leptospiroza - obrázky, fotografieDalší články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny