hemoragicka horecka s ledvinovym syndromem priznaky projevy symptomyHemoragická horečka s ledvinovým syndromem (korejská nebo dálně východní hemoragická horečka, anglicky hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS). je horečnaté, virové onemocnění s krvácivými projevy postihující ledviny. Původcem jsou viry Hantaan, Dobrava a Seoul z rodu Hantavirů (proto řadíme pod tzv. Hantavirózy).

___

___

Zdroje nákazy: hlodavci vylučující virus výkaly. Jedná se především o potkana, krysu a myšici polní a lesní. Člověk se nakazí vdechnutím infekčního aerosolu, kontaminací poraněné kůže, pokousáním infikovaným hlodavcem nebo požitím kontaminované potravy. Jedná se o závažné onemocnění a úmrtnost přesahuje 10%.

Diagnostika: stanovení specifických IgM a IgG protilátek testem ELISA

Léčba: spočívá v komplexní symptomatické léčbě včetně užití dialyzačních metod, také se podává antivirotikum ribavirin

 

Jak se projevuje hemoragická horečka s ledvinovým syndromem – projevy, příznaky, symptomy

 • příznaky nedostatečnosti ledvin

  • pacienti močí málo nebo vůbec (oligurie až anurie)

  • bílkovina v moči (proteinurie)

  • někdy krev v moči (hematurie)

  • vzestup hladiny sérového kreatininu

 • kolem 3. dne se rozvíjí krvácivý syndrom

  • krvácení do kůže a sliznice skvrnovitého charakteru (ekchymózy)

  • zvracení krve (hemateméza)

  • natrávená krev ve stolici (meléna)

  • až šokový stav

 

Hemoragická horečka s ledvinovým syndromem - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny