plynata snet priznaky projevy symptomyPlynatá sněť (klostridiová gangréna, anglicky gas gangrene, clostridial myonecrosis) - sněť je velmi nebezpečný život ohrožující stav, který postihuje zejména končetiny. V minulosti byla sněť typická u válečných zranění, v dnešní době stojí za vznikem gangrény především ateroskleróza a cukrovka, jak 1., tak 2. typu).

___

___

Gangréna vzniká v případě, že tkáně nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem. Takto chudě zásobená tkáně, může být poté infikována bakteriemi, v případě plynaté sněti se jedná o bakterie rodu Clostridium. Jde o tzv. anaerobní bakterie, kterým vyhovuje nedostatek kyslíku a mohou tak růst a ničit tkáně.

Diagnostika je prováděna na základě níže uvedených příznaků a také na základě odběru vzorku z postižené tkáně pro mikrobiologické vyšetření, kultivaci.

Léčba: V léčbě je důležitá prevence, kdy se snažíme mírnit onemocnění, která vzniku gangrény předcházejí, jako jsou tedy ateroskleróza a cukrovka. Při léčbě podáváme vysoké dávky antibiotik přímo do žíly, dále je možné využít chirurgické terapie a postiženou tkáň odstranit, často postiženou končetinu amputovat. Při léčbě plynaté sněti lze využít i tzv. hyperbarickou komoru, což je místnost, kde se udržuje vysoká koncentrace vzdušného kyslíku, který má za úkol anaerobní bakterie hubit, jelikož ty kyslík nesnesou. Pokud není plynatá sněť zavčas léčena, nezřídka končí smrtí.

Jak se projevuje plynatá sněť - příznaky, projevy, symptomy

  • způsobena přítomností bakterií ze skupiny clostridií

  • bakterie rozkládají postižené tkáně

  • bakterie produkují toxiny

  • otok postiženého místa

  • hnisání

  • zápach

  • při doteku na postiženou tkáň cítíme třaskání


Plynatá sněť - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny