hnisava-meningitida-zanet-mozkovych-blan-meningitis-purulenta-acuta-priznaky-projevy-symptomyAkutní hnisavá meningitida či laicky řečeno "zánět mozkových blan" (latinsky meningitis purulenta acuta, anglicky acute purulent meningitis) je závažné onemocnění centrálního nervového systému. 80% je vyvoláno 3 nejběžnějšími původci – pneumokok, meningokok a Haemophilus influenze.

___

___

Rozdíl mezi primární a sekundární meningitidou:

 • Primární – infekce se dostává do dýchacích cest, kde se pomnoží a krví se dostává na meningy (mozkové blány).
 • Sekundární – vzniká přestupem infekce z okolí – např. zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), zánětu bradavkového výběžku (mastoitida), při úraze hlavy, neurochirurgickém výkonu, či krevní cestou při zápalu plic.

Diagnostika pomoci typického klinického obrazu, nález v mozkomíšním moku, hemokultury. Již při podezření je nutná hospitalizace. Léčba pomocí antibiotik, která se podávají co nejdříve a nitrožilně. Dále je nutná protiedémová léčba (mannitol a kortikoidy) a v neposlední řadě analgetika (léky od bolesti) antipyretika (léky proti horečce) sedativa. U sekundární meningitidy je nutné chirurgické ošetření zdroje nákazy. Nezřídka je nutná umělá plicní ventilace.  Prognóza: nepříznivá i při adekvátní léčbě je onemocnění zatíženo vysokou letalitou (úmrtností) asi 20%, závisí na druhu původce věku a fyzické kondici postiženého.
Prevence, očkování (vakcinace): Jako preventivní opatření existuje očkovaní proti pneumokoku, hemofilu a meningokokovi typu A a C.
Vznik a výskyt: Vznik náhle z plného zdraví nebo nevýrazných respiračních obtížích. Výskyt: všechny věkové skupiny, je možný sporadicky (ojediněle) i epidemicky.

Jak se projevuje akutní hnisavá meningitida, zánět mozkových blan - příznaky, projevy, symptomy

 • horečka
 • bolest hlavy
 • zvracení
 • kvantitativní či kvalitativní porucha vědomí
 • meningeální příznaky (opozice šíje)
 • petechiální exantém (ložiskovité prokrvácení kůže) u meningokokové nákazy
 • vzácněji parézy (ochabnutí-ochrnutí) mozkových nervů
 • neurologický nález
 • doprovodné komplikace:
  • myokarditida (zánět srdečního svalu),
  • perikarditida (zánět osrdečníku),
  • gangrény (odumření části tkáně),
  • DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie),
  • pneumonie (zápal plic),
  • dekubity (proleženiny)
 • laboratorně:
  • známky bakteriální infekce – leukocytóza v krvi s převahou neutrofilů,
  • známky zánětu - elevace CRP a FW  
 • možné následky po vyléčeném onemocnění:
  • poruchy zraku,
  • poruchy hybnosti,
  • změny psychiky,
  • nedoslýchavost až hluchota

Akutní hnisavá meningitida, zánět mozkových blan, meningitis purulenta acuta, acute purulent meningitis - obrázek, fotografie:

hnisava-meningitida-zanet-mozkovych-blan-meningitis-purulenta-acuta-priznaky-projevy-symptomy

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny