nekrotizujici fascitida nemoc pozirajici lidske maso priznaky projevy symptomyNekrotizující fasciitida (anglicky necrotizing fasciitis) spíše známá jako nemoc požírající lidské maso je zřídka se vyskytující infekční onemocnění, které postihuje měkké tkáně. Původci nákazy bývají obecně označováni jako tzv. masožravé bakterie, převážně se jedná o bakterii Streptococcus pyogenes.
___
___

Termín masožravé vystihuje skutečnost, že bakterie produkují toxiny, které ničí tkáně. Obvykle postihuje paže, nohy a břišní stěnu, ve 30 až 40 % případech dokonce končí smrtí. Zvýšené riziko nekrotizující fasciitidy hrozí u osob s oslabeným imunitním systém, s chronickým onemocněním (např. diabetem nebo rakovinou), s poraněním (včetně chirurgických ran) a po prodělané virové infekci způsobující vyrážky (např. plané neštovice).

Diagnóza - předběžná diagnóza nekrotizující fasciitidy je často založena na pacientových potížích a symptomech. Léčbu zahajujeme okamžitě, zatímco čekáme na definitivní potvrzení, a to izolaci původce z postižené tkáně a jeho průkaz. Možné je provedení dopplerovského vyšetření ultrazvukem, CT nebo magnetickou rezonanci, které nám kromě zobrazení plynu ve tkáních také ozřejmí rozsah infekce.

Léčba - pro záchranu pacienta je rozhodující včasné nasazení léčby. Mnoho pacientů postižených nekrotizující fasciitidou jsou těžce nemocní a je nutné je přijmout na jednotku intenzivní péče. Je potřeba agresivně zahájit léčbu sepse a orgánového selhání tak, aby měl pacient šanci na úzdravu. Nekrotizující fasciitida se léčí antibiotiky. Základem je časné a dostatečné radikální chirurgické ošetření spočívající v odstranění nekrotické tkáně. Možností jak zpomalit množení bakterií a urychlit hojení tkání je terapie v hyperbarické komoře, která však u nás není příliš dostupná.

 

Jak se projevuje nekrotizující fascitida, nemoc požírající lidské maso - příznaky, projevy, symptomy

 • silná bolest (neodpovídající charakteru rány)
 • velmi rychlý rozvoj příznaků
 • zarudnutí
 • otok kůže
 • puchýře na kůži
 • zrychlená tepová frekvence
 • krepitus (praskavý zvuk na pohmat)
 • teplota
 • nevolnost
 • průjem
 • zvracení
 • změna barvy kůže
 • olupování kůže
 • nekróza kůže imitující popáleniny III. stupně

 

Nekrotizující fascitida, nemoc požírající lidské maso - fotografie, obrázek

fotografie a obrázky budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny