puberta-u-divek-priznaky-projevy-symptomyPuberta u dívek (female adolescence) je podle Světové zdravotnické organizace období přibližně od 10 let do 19 let. V zákoně je jako dospívání označeno období od ukončení základní školy až po ukončení přípravy na povolání, tedy přibližně období od 14 do 19 let. Jde o období přechodné, kdy jedinec již není dítě, ale není ještě dospělý.
___
___

Pubertální vývoj zajišťuje hormonální osa hypotalamus, hypofýza, gonády. Hypotalamus produkuje jednak hormony stimulující ostatní žlázy k tvorbě pohlavních hormonů (gonadoliberiny) a také působí na produkci růstového hormonu.
Příznaky – charakteristika
• stádium prsního poupěte je první projev působení estrogenů a začíná mezi 8 a 13 rokem
• zpočátku dán prodlužováním a ztlušťováním vývodů žlázy
• pubické ochlupení se obvykle objevuje až po prsním poupěti, kolem 11. roku
• menstruace začíná v průměru ve 13 letech, kdy prsa jsou již dobře vyvinutá a ochlupení pokročilé
• první dva roky je menstruace nepravidelná
• roste pánev a zvětšuje se množství podkožního tuku
• růst o 9–11 cm/rok (maximum ve 13 letech), kdy je ukončen obvykle v 15 letech
• Tannerova stupnice
o hodnocení prsů: M1 – preadolescentní, M2 – stádium poupěte, M3 – zvětšování a elevace dvorce, M4 – bradavka a dvorce vystupují nad úroveň prsu, M5 – zralé stádium
o hodnocení pubického ochlupení: P1 – preadolescentní, žádné ochlupení, P2 – sporý nárůst dlouhého, slabě pigmentovaného chmýří, rovné nebo mírně zvlněné, hlavně podél pysků, P3 – tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, šíří se řídce přes symfýzu, P4 – ochlupení dospělého typu, plocha ochlupení je ale menší než v dospělosti, P5 – adultní ochlupení
• imunitní změny: fyziologický rozvoj imunitního systému
• ortopedické potíže dané rychlým růstem
• hypotenze
• změna pulzu při lehu resp. postavení se cca o 20 pulzů
• studené ruce
• začínají se více projevovat smyslové (oční) vady
• akné
• alergická onemocnění
• obezita
• emoční výkyvy
• rozvoj rozumových schopností a tvořivého myšlení
• emancipace od rodiny
• zvýšené nároky na potřebu živin
• častý nedostatek jodu, železa, hořčíku, vápníku, vitaminů C, A, B2

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny