syndrom hyalinnich membran syndrom dechove tisne novorozence priznaky projevy symptomySyndrom hyalinních membrán, syndrom dechové tísně novorozence (anglicky respiratory distress syndrome, hyaline membrane disease) je onemocnění vyskytující se téměř výhradně u nedonošených novorozenců. Typickým projevem je rychle se zhoršující dechová nedostatečnost ihned po porodu.
___
___

Způsoben je anatomickou i funkční nezralostí plic, konkrétně nedostatkem surfaktantu. Surfaktant je povrchově aktivní látka, která se nachází uvnitř plicních sklípků a zabraňuje kolapsu sklípků na konci výdechu.

Diagnostika - základem pro diagnostiku je klinický obraz nemoci doplněný o výsledky zobrazovacích metod (RTG nebo CT plic) a vyšetření krevních plynů, kde vidíme charakteristické změny. Důležité je vyšetřit i krevní obraz a zánětlivé markery k vyloučení sepse.

Léčba - je symptomatická, pacientovi podáme kyslík a podporujeme ventilaci. Lze i podat chybějící surfaktant, kdy u extrémně nezralých novorozenců se doporučuje preventivní podání. Prevencí samotného rozvoje syndromu je urychlení plicní zralosti již v matčině děloze, a to podáním kortikoidů těhotné před porodem.

Jak se projevuje syndrom hyalinních membrán, syndrom dechové tísně novorozence - příznaky, projevy:

Bezprostředně po narození rozvoj příznaků dechové tísně:
  • zrychlené dýchání (tachypnoe)
  • povrchní dýchání
  • ztížené dýchání (dyspnoe)
  • krátké pauzy v dýchání (apnoe)
  • zatahování mezižeberních prostor
  • zvedání nosních křídel
  • zvukový fenomén podobný vrnění (grunting)
  • promodrání kůže i sliznic


Syndrom hyalinních membrán, syndrom dechové tísně novorozence - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny