hemolyticka nemoc novorozencu fetalni erytroblastoza priznaky projevy symptomy pricina lecbaHemolytická nemoc novorozenců, fetální erytroblastóza (anglicky hemolytic disease of the newborn) je poškození plodu matčinými protilátkami při těhotenství způsobené nejčastěji inkompatibilitou Rh systému, tzn. pokud Rh-negativní matka čeká Rh-pozitivní dítě. Při kontaktu matčiny krve s krví plodu (např. během porodu, při potratu nebo mimoděložním těhotenství) začne matčin organismus produkovat anti-D-protilátky.

__

__

Ty při následujícím těhotenství napadají červené krvinky plodu, což způsobí jejich rozpad (hemolýzu). Tento stav se potom projeví jako těžká novorozenecká žloutenka (ikterus). Závažnější formou Rh inkompatibility je stav nazývaný hydrops congenitus universalis (nahromadění tkáňového moku ve tkáních a tělesných dutinách), který končí až odumřením plodu.

Diagnostika: rutinou je vyšetřování krevní skupiny matky během těhotenství, aby se předešlo vzniku tohoto stavu. Hemolytická nemoc novorozence se prokáže fyzikálním vyšetřením a hlavně pomocí vyšetření pupečníkové krve (tzv. přímý Coombsův test, krevní skupina, bilirubin, hemoglobin).

Léčba: léčbou je fototerapie či výměnná transfúze. Prevencí vzniku je profylaktické podávání anti-D-imunoglobulinů Rh-negativním matkám.

 

Jak se projevuje hemolytická nemoc novorozenců – příznaky, projevy, symptomy:

  • novorozenecká žloutenka (ikterus) objevující se do 24 hodin po porodu – zežloutnutí kůže a očního bělma

  • zvýšená hladina nekonjugovaného bilirubinu v krvi (hyperbilirubinémie)

  • riziko vzniku tzv. kernikteru (kernikterus - nevratné poškození mozku novorozence)

  • těžká anémie (chudokrevnost)

  • hepatosplenomegalie z důvodu výrazné hematopoezy (zvětšená játra a slezina z důvodu zvýšené tvorby krvinek)

  • nejtěžší formou je hydrops (povšechný otok a hromadění tekutin v tělesných dutinách), který může končit až odumřením plodu

 

Hemolytická nemoc novorozenců, fetální erytroblastóza - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny