jak-se-projevuje-detska-mozkova-obrna-DMO-priznaky-projevy-symptomyDětská mozková obrna (zkráceně DMO, anglicky cerebral palsy - CP), je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních letech života a která se zpravidla v dalším průběhu nezhoršuje. Příčina: poškození mozku během těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. K poškození může dojít nejčastěji na základě krvácení do mozku v období kolem porodu, při infekcích centrální nervové soustavy, nebo pro dechové poruchy novorozenců s následným neokysličením mozkové tkáně.

___

___

V posledních letech počet dětí s DMO zvolna narůstá, tento trend je přičítán stále se zlepšující intenzivní neonatologické péči, která umožňuje přežít stále většímu počtu nedonošených a jinak vážně ohrožených novorozenců.

Léčba: toto onemocnění je nevyléčitelné, důležitá je prevence (zdravý životní styl budoucí matky – vyvarovat se zejména kouření, pití alkoholu a užívání drog). Pouze snaha o zlepšení podmínek a životních možností dítěte. U těžkých forem komplexní celoživotní péče, podpůrná terapie ke zmírnění některých projevů nemoci (antiepileptika, myorelaxancia, dlahy pro svalovou nerovnováhu, mechanické pomůcky aj.), důležitá je rehabilitace, speciální péče a výchova.

jak-se-projevuje-detska-mozkova-obrna-DMO-priznaky-projevy-symptomy-2Jak se projevuje infantilní cerebrální paréza, dětská mozková obrna – příznaky, projevy, symptomy

 • poruchy hybnosti

 • abnormální svalový tonus

 • svalová spasticita, hypertonie - zvýšené napětí a ztuhlost svalů

 • svalová hypotonie – snížený svalový tonus (napětí), dítě působí ochablým dojmem

 • paréza (oslabení) či plegie (ochrnutí) různého počtu končetin (resp. různých svalových skupin)

 • abnormální postura - postoj dítěte

 • obtíže s udržením rovnováhy

 • špatná chůze

 • potíže s jemnými pohybovými vzorci jako je psaní, stříhání s nůžkami

 • poruchy mentálních funkcí

 • často snížení inteligence

 • někdy také přidruženy smyslové vady

 • poruchy zraku, sluchu, citlivosti

 • často epilepsie

 • někdy mimovolní pohyby (kroutivé pohyby rukou, neovladatelné pohyby úst atd.)

 • jak-vypada-konska-noha-obrazek-fotografiedeformity nohou (nejčastěji "koňská noha" – pata je tažena vzhůru a noha stojí na špičce - viz obrázek vpravo) 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny