syndrom-dechove-tisne-u-novorozencu-nedostatek-surfaktantu-priznaky-projevy-symptomy-2Syndrom dechové tísně u novorozenců neboli syndrom nedostatku surfaktantu (anglicky respiratory distress syndrome, RDS) je plicní onemocnění nezralých novorozenců. Surfaktant je směs látek, která vystýlá plicní sklípky, zmenšuje jejich povrchové napětí a tím zabraňuje jejich kolapsu. Nedostatek surfaktantu je častý u nedonošených novorozenců, kteří surfaktant nevytváří nebo jen málo. Vliv na snížení jeho tvorby má také chlad, šok, nedostatek kyslíku, inzulín.
___
___

Onemocnění se projeví hned po porodu nebo za pár hodin dechovými problémy a cyanózou. Incidence a závažnost RDS je nepřímo úměrná gestačnímu stáří novorozence, v literatuře se uvádí až 42%  výskyt RDS při porodní hmotnosti novorozence menší než 1 kilogram!

Léčba: Základem terapie je intratracheální podání surfaktantu novorozenci (podání přímo do průdušnice), dále nutno léčit průvodné symptomy – oxygenoterapie kyslíkem (umělá plicní ventilace apod.). Preventivně lze podáváním kortikosteroidů těhotné před porodem indukovat plicní zralost plodu in utero (v děloze).  


Jak se projevuje syndrom dechové tísně novorozenců – příznaky, projevy, symptomy

 • bezprostředně po narození se rozvíjí dušnost

 • tachypnoe – zrychlené dýchání  (až nad 60 za minutu)

 • alární souhyb nosních křídel při dýchání

 • zatahování hrudní kosti a mezižeberních prostor

 • typický je grunting – naříkavý výdech

 • bledě šedavý kolorit kůže

 • rozvoj hypoxémie – nedostatečné okysličení tkání

 • tepelná nestálost novorozence

 • jako komplikace možný rozvoj septikémie, pneumotoraxu apod.

 • často také apnoe – zástava dýchání novorozence

 • bradykardie – zpomaléná srdeční frekvence

 • někdy také krvácení do dutiny lební


Syndrom dechové tísně u novorozenců, surfaktant - obrázek, fotografie

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny