febrilni-krece-priznaky-projevy-symptomyFebrilní křeče (zkratka FK, anglicky convulsiones febriles) jsou křečové stavy s poruchami vědomí, které se nejčastěji vyskytují u dětí v souvislosti s počáteční fází infekčního onemocnění. Proč febrilní křeče vznikají, není dosud přesně objasněno. Většinou se vyskytují na začátku onemocnění, kdy dítěti stoupá teplota.
___
___

Dělení febrilních křečí: Můžeme je rozdělit na jednoduché, komplikované a symptomatické. Symptomatické se vyskytují především u dětí, kdy infekce postihuje mozek (záněty mozkových blan, encefalitidy, septické stavy) a také u dětí, které trpí nějakým neurologickým onemocněním. Toto dělení provádíme na základě diagnostických kritérií, u kterých posuzujeme věk dítěte, délku záchvatu, typ křečí a stav dítěte po záchvatu.

Diagnostika: Při stanovování diagnózy musíme v prvé řadě myslet na jiná neurologická onemocnění, která se mohou projevovat křečemi a ztrátou vědomí, jako je např. epilepsie, nádory, metabolické vady apod. Důležité je přesné odebrání anamnézy od rodičů atako vyšetření laboratorní a vyšetření mozkové aktivity na EEG či struktury mozku na CT (MRI). Rovněž můžeme provést lumbální punkci.

Léčba: Při léčbě podáváme léky na snížení teploty, jak je paracetamol či ibuprofen. V rámci léčby křečí, je možné podat diazepam do konečníku. První pomoc spočívá v položení dítěte na zem a odstranění nebezpečných předmětů, o které by se mohlo během záchvatu poranit. Dále bychom se měli pokusit otočit hlavu na stranu pro lepší odtok slin popř. zvratků.

 

Jak se projevují febrilní křeče - příznaky, projevy, symptomy

  • přicházejí nejčastěji při úvodním vzestupu teploty

  • teplota často nad 38°C (měřeno v konečníku)

  • ztuhnutí

  • prohnutí do oblouku

  • nekontrolovatelný třes

  • bezvědomí

  • oči obrácené v sloup

  • většinou trvají do minuty (ale někdy i 15 minut)


 

Febrilní křeče - obrázek, fotografie

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny