jadrovy ikterus priznaky projevy symptomyJádrový ikterus (kernikterus, angl. nuclear jaundice) znamená žluté zbarvení šedé hmoty bazálních ganglií a mozkového kmene nekonjugovaným bilirubinem. Jedná se o vzácnou ale velmi závažnou komplikaci u novorozence. Novorozenci nemají tak dokonalou hetatoencefalickou bariéru jako dospělí.

___

___

Proto stavy jako hyperkapnie (nadměrné množství CO2 v krvi), hypoxie (nedostatek kyslíku v krvi), acidóza (nízké pH krve) nebo meningitida (infekce mozkových plen) může hematoencefalickou bariéru porušit. Nekonjugovaný bilirubin tak může prostoupit do mozku a tam se uložit v bazálních gangliích a mozkovém kmeni. To může nastat také u nedonošenců, kteří nemají ještě hematoencefalickou membránu pořádně vyvinutou. Naštěstí je toto onemocnění dnes velmi vzácné.

Diagnostika: je založena na anamnéze (nedonošenec, průběh porodu…), klinických příznacích a na krevním vyšetření (hladiny nekonjugovaného bilirubinu). 

Léčba: intenzivní fototerapie, výměnné krevní transfúze. 

 

Jak se projevuje jádrový ikterus - příznaky, projevy, symptomy

 • prodromální stádium

  • letargie, apatie

  • problémy sání

  • vysoce laděný pláč

  • svalová slabost (hypotonie)

 • po týdnu se rozvíjí

  • zvýšená dráždivost

  • křeč zádového svalstva, kdy se pacient prohne „do luku“ (opistotonus)

  • křeče

  • chvilková zástava dýchání (apnoe)

  • zvýšené napětí svalů (hypertonie)

  • teploty

 • konečné stádium

  • chronická encefalopatie

  • dětská mozková obrna

  • spastická diplegie

  • pomalé kroutivé pohyby končetin a trupu (choreoatetóza)

  • mentální retardace

  • dentální dysplazie

  • poruchy sluchu

  • paralýzy okohybných svalů

 

Jádrový ikterus - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny