Syndrom nešikovného dítěte dyspraxie příznaky projevy symptomyDyspraxie, syndrom nešikovného dítěte (anglicky dyspraxia, clumsy child syndrome) je vývojová porucha pohybové koordinace spadající mezi specifické poruchy učení. První projevy se objevují brzy po narození a provázejí jedince po celý život. Můžeme ji rozdělit na motorickou (expresivní), kdy je narušeno provedení pohybu, ideativní (senzorickou) s poruchou zpracování smyslových vjemů a ideomotorickou.

__

__

Často se vyskytuje v kombinaci např. s dyslexií, ADHD, Aspergerovým syndromem či autismem. Příčina není známá.

Diagnostika: důležité je pozorování rodičů, případně pedagogů. Následuje psychologické a neurologické vyšetření a dále vyšetření na očním a logopedii.

Léčba: základem je podpora rozvíjení jednotlivých oblastí vývoje. Do léčby se zapojuje fyzioterapeut, psycholog, logoped a pedagog. Včasné zahájení terapie může výrazně zlepšit zapojení jedince do společnosti a jeho uplatnění v životě. 

 

Jak se projevuje syndrom nešikovného dítěte, dyspraxie – příznaky, projevy, symptomy:

 • opožděný vývoj motoriky

 • opožděný vývoj řeči, potíže v komunikaci

 • oslabený sací reflex a další potíže s přijímáním potravy (dávení, dušení)

 • problémy s chůzí (narážení do předmětů, při chůzi do schodů nestřídá nohy…)

 • potíže při samostatném oblékání, stravování, hygieně

 • obtížné zapojení do kolektivu vrstevníků

 • špatná orientace v prostoru

 • poruchy udržení rovnováhy

 • špatná adaptace na nové prostředí

 • problémy s udržením pozornosti

 • neschopnost řešit složitější úkoly

 • snadná unavitelnost

 • problémy s navazováním vztahů

 • psychosomatické projevy (bolesti břicha, hlavy, průjem, zvracení atd.)

 • pocity méněcennosti

 • deprese

 

Dyspraxie, syndrom nešikovného dítěte - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny