Plicní sekvestrace (anglicky bronchopulmonary sequestration, cystic lung lesion) je masa plicní tkáně, která nemá spojení s tracheobronchiálním stromem. Je zásobena anomální artérií vycházející přímo z hrudní či břišní aorty.

___

___

Rozeznáváme intralobární sekvestraci, kdy je patologická tkáň uložena uvnitř plíce a žilní krev je drenována do plicních žil, a extralobární sekvestraci, kdy je postižený okrsek od plíce zcela oddělen, má vlastní žilní drenáž do systémového oběhu a je obalen vlastní pleurou.. Nejčastěji je lokalizovaná v posterobazálním (dole vzadu) segmentu dolního laloku. Sekvestrovaná plíce je obvykle degenerovaná, fibroticky (vazivová přestavba), zánětlivě nebo cysticky změněná.
Diagnostika
Většinou diagnostikujeme u dítěte, v současnosti často již v rámci prenatální diagnostiky (povinné ultrazvukové vyšetření těhotné). Na základě charakteristických potíží indikujeme rentgenový snímek. Na snímku lze nalézt zastínění odpovídající nevzdušné tkáni, některé intralobární sekvestrace mohou mít obraz komplikované cysty či abscesu. Angiografie potvrdí podezření a mohou poskytnout cenné informace pro chirurgický výkon.
Léčba
Terapie je chirurgická s velmi dobrou prognózou.
Klinická manifestace
- v prvních letech života
o levopravý zkrat (přetěžování malého oběhu a srdce)
- v dospělosti
o dlouhodobě suchý dráždivý kašel
o obtížné dýchání
o opakované infekce dýchacích cest, hlavně pneumonie (zápal plic)
o opakovaně horečnaté stavy

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny