syndrom-umrti-po-zadrzeni-priznaky-projevy-symptomySyndrom úmrtí po zadržení (anglicky in-custody death) - k každoročně evidujeme několik případů úmrtí lidí v souvislosti se zadržením. Není jasné, kolik přesně úmrtí souvisí se zadržením přímo, jelikož největším problémem je stanovení příčiny smrti. V některých případech je okolo zadržení spousta nejasností.
___
___

Termín syndrom úmrtí "in custody" - po zadržení (doslova "ve vazbě") byl poprvé použit k popisu neobjasněných úmrtí, u kterých nebyla zjištěna jiná zjevná příčina než policejní zatčení. Riziko úmrtí ve vazbě se zvyšuje u lidí, kteří trpí poruchami chování, mají úzkostné stavy, trpí paranoiou, jsou agresivní, mají onemocnění ve smyslu vysokého tlaku, astma apod. U více citlivých jedinců je možné, že samotné zadržení je pro ně tak psychicky a fyzicky vyčerpávající, že dojde ke smrti jedince. 

Důležitá je především snaha takovýmto úmrtím předcházet. Proto by kriminalisté měli pečlivě sledovat a prověřit zadržené osoby. Dále by se měli naučit rozpoznávat průvodní příznaky syndromu úmrtí při zadržení. Mělo by být snahou nedráždit, nekonfrontovat, nerozrušovat zadrženého jedince.

Syndrom úmrtí po zadržení - příznaky, projevy, symptomy

Nejčastější příčiny smrti u in-custody death:
 • dušení z nedostatku kyslíku
  • znamená omezení dýchání
  • porušení rovnováhy mezi příjmem kyslíku a výdejem oxidu uhličitého
  • zvláštním typem je polohové dušení z nedostatku kyslíku: umístění těla v pozici, která omezuje možnost dýchat (např. stlačení hrudi nebo břišní dutiny)
  • omezování, zdvihání nebo hýbání se zadrženým v kombinaci s úzkostí způsobí stažení dýchacích svalů, až dojde k jejich vyčerpání a následnému udušení
 • syndrom vybuzeného deliria
  • vyznačuje silným narušením úrovně vědomí a změnou v duševního stavu během relativně krátkého časového intervalu
  • zhoršená schopnost zaostřit
  • osoba je dezorientována (časem i místem a situací)
  • mohou být přítomny i halucinace


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny