Kachexie příznaky projevy příčina léčba symptomy obrázek fotografieKachexie (anglicky cachexia) je ztráta svalové a tukové hmoty, výrazný úbytek váhy, podvýživa, celkové chátrání a slabost u pacientů se závažným onemocněním, například při maligních (zhoubných) nádorech, CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci), srdečním selhání, selhání ledvin atd . Rozbíhá se většinou již od začátku těchto onemocnění, ale odhalena bývá až v pokročilém stavu, proto je důležité na ni myslet a začít včas s terapií. Jedná se o jeden z faktorů, který významně ovlivňuje morbiditu (nemocnost) a mortalitu (úmrtnost) těchto pacientů.
 
Příčina: Na vzniku tohoto stavu se podílí mnoho příčin, zejména jde o nedostatečný příjem živin a zároveň poruchu jejich vstřebávání a aktivitu prozánětlivých cytokinů, které mimo jiné ovlivňují metabolismus bílkovin.
 
Diagnostika: klinický stav pacienta, fyzikální vyšetření (BMI, svalový úbytek), sledování příjmu stravy, vyšetření krve (krevní obraz, množství bílkovin, zánětlivé parametry, transferrin).
Léčba: je postavena zejména na dostatečném příjmu živin (výživná strava, perorální nutriční doplňky s vysokým obsahem proteinů), stimulaci svalů zvýšením fyzické aktivity a farmakologické terapii k potlačení produkce reaktantů akutní fáze (anabolické androgenní steroidy, nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, megestrol-acetát), důležité je zahájit léčbu včas.

 

Jak se projevuje kachexie - příznaky, projevy, symptomy:

  • výrazný váhový úbytek

  • ztráta tukové hmoty

  • ztráta svalové hmoty, síly a funkce

  • celková slabost, vyčerpání

  • hypalbuminémie (snížené množství bílkoviny albuminu v krvi)

  • anémie (chudokrevnost)

  • zhoršení mobility a samostatnosti

  • porucha funkce orgánů (srdce, dýchacího svalstva, trávicí soustavy)

  • zvýšené riziko nežádoucích účinků onkologické terapie

  • ovlivňuje morbiditu a mortalitu, bývá příčinou smrti až 20 % onkologicky nemocných pacientů

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny