spankova deprivace priznaky projevy symptomySpánková deprivace (anglicky sleep deprivation) je označení stavu, kdy z různých důvodů dochází k nedostatku spánku. Člověk si může spánkovou deprivaci způsobovat sám, např. když dlouho pracuje, hraje hry místo spaní, oslavuje apod. Jindy jsou však na příčině různé stavy způsobující poruchy spánku, nespavost či špatnou kvalitu spánku.

___

___

Je to též způsob mučení používaný tajnými službami pro získaní dotyčného člověka pro spolupráci. Používá se také v léčbě deprese, neboť se prokázalo, že krátkodobá spánková deprivace může mít vliv na zlepšení nálady. Maximální únosná doba spánkové deprivace je pět až devět dní, delší umělé zadržení spánku vede dříve nebo později k biologické smrti organizmu.Udává se, že světový rekord v nespaní drží sedmnáctiletý americký student, který roku 1965 vydržel 11 dnů za sebou nespat. Tento experiment byl nakonec z rozhodnutí lékařů přerušen, protože hrozilo naprosté vyčerpání organizmu.

Diagnostika - spánkovou deprivaci rozeznáme na základě typických příznaků a zároveň od pacienta získaných anamnestických údajů o nedostatečném spánku.

Léčba, terapie - existují různé strategie jak potlačit projevy spánkové deprivace, například v případě akutní spánkové deprivace je dobrým pomocníkem kofein, ten však při rutinním užívání přestává být dostatečně účinný. V běžném životě se setkáváme spíše s chronickou spánkovou deprivací. Nejdůležitějším opatřením je v tomto případě prodloužení doby spánku a snaha o zlepšení jeho kvality.

 

Jak se projevuje spánková deprivace - příznaky, projevy, symptomy

 • ospalost

 • snížení pozornosti a aktivity

 • zhoršení krátkodobé paměti

 • pokles nálady

 • agresivita

 • podrážděnost

 • pocit ohrožení

 • poruchy orientace

 • třes rukou

 • zhoršení zrakových vjemů (prostorové vidění a zaostřování)

 • později apatie

 • zrychlený tep (tachykardie)

 • rychlejší dýchání (tachypnoe)

 • bolesti hlavy

 • únava

 • otok okolo očí ("pytle pod očima")

 • zvýšený krevní tlak

 • deprese či naopak mánie

 • zívání

 • symptomy podobné ADHD

 • psychotické příznaky

 • halucinace

 • sklon k obezitě

 • zvýšené riziko diabetu (cukrovky)

 

Spánková deprivace - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny