kesonova-nemoc-dekompresni-nemoc-nemoc-potapecu-priznaky-projevy-symptomyKesonova nemoc neboli desaturační aeropatie (DCS = anglicky decompression sickness, divers' disease, bends nebo caisson disease), častěji známa jako nemoc potápěčů, je označení řady příznaků, které postihují osobu vystavenou snížení okolního tlaku. Toto onemocnění je jedním z nebezpečí při potápění s dýchacím přístrojem a dalších aktivitách, spojených s náhlými změnami tlaku. Samotný vznik dekompresní nemoci je způsoben náhlou změnou tlaku plynu rozpuštěného ve tkáních.
___
___

Typicky tento stav nastává při příliš rychlém vynořování potápěče z větších hloubek. Tehdy dochází k rychlému poklesu okolního tlaku, ve tkáních je náhle velké množství přebytečného plynu, který není možné dostatečně rychle odvádět krví do plic a vydýchat. Přebytečný kyslík je ihned vstřebáván, avšak dusík resp. helium tkáně nevstřebávají, což má za následek tvorbu dusíkatých (heliových) bublin v těchto tkáních (zejm. v mozku, orgánech) a v cévách. Tím dochází k emboliím, trombózám, nedostatečnému prokysličení. Poddajné tkáně mohou být navíc působením bublin i hmožděny a trhány. První dokumentovaný případ dekompresní nemoci byl hlášen již v r. 1841.

Léčba: Bez léčby se jedná o život ohrožující stav! Důležitá je prevence (dodržování plánu potápění, vynořování stálou a max. rychlostí 10 m/s, dekompresní zastávky apod.). Základem léčby je rekompresní terapie v přetlakové komoře s postupnou pomalou dekompresí, hyperbarická oxygenoterapie. Léčba přidružených komplikací.

Jak se projevuje Kesonova nemoc – příznaky, projevy, symptomy

 • bolest velkých kloubů (rameno, loket, koleno, kyčel)

 • na kůži se objevuje vyrážka

 • poruchy citlivosti

 • rozvoj parestézii - brnění, mravenčení

 • bolesti břicha

 • nechutenství

 • bolest na hrudi

 • dušnost

 • kašel

 • selhávání srdce

 • bolesti hlavy

 • poruchy zraku, řeči, sluchu

 • závratě

 • dezorientace

 • křeče

 • porucha hybnosti (snížená hybnost až paréza všech končetin)

 • ztráta vědomí

 • nejvíce poškozeny bývají orgány s největším prokrvením (trávicí trakt, srdce, plíce, mozek atd.)

 • poškození plic - ARDS (syndrom akutní respirační tísně)

 • pneumotorax

 • rozvoj trvalých neurolog. následků (poruchy paměti, poruchy čití, poruchy hybnosti apod.)

Kesonova (dekompresní) nemoc - obrázky, fotografie

Mozkové žíly obsahující makroskopicky viditelné bublinky plynu.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny