bloudiva slezina priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekBloudivá slezina (migrující slezina, ektopická slezina, anglicky wandering spleen, displaced spleen) je termín označující stav, kdy se slezina nachází v odlišné lokalizaci, než je ta fyziologická – tedy v levé horní části břišní dutiny. Jedná se buď o vzácnou vrozenou vadu charakterizovanou chyběním jednoho či více ligament (vazy), která udržují slezinu na svém místě.

___

___

U žen mezi 20 – 40 lety může jít o získaný stav z důvodu uvolnění břišní stěny během těhotenství.

Většinou bloudivá slezina nezpůsobuje žádné potíže a její přítomnost se zjistí náhodně při vyšetření břicha z jiného důvodu. Problém ale nastává, pokud dojde k tzv. torzi (otočení a zaškrcení) slezinné cévní stopky, protože je zastaven přívod krve do orgánu a docházítak  k nekróze (odumření) tkáně.

Dále je zvýšené nebezpečí traumatické ruptury a u žen možnost komplikací během těhotenství.

Diagnostika: bloudivou slezinu lze diagnostikovat pomocí zobrazovacích metod, zejména ultrazvuku, MR angiografie může upřesnit polohu a změny v uspořádání cév sleziny.

Léčba: je nutno pečlivě zvážit veškerá rizika spojená s tímto stavem a případně je indikována splenektomie (chirurgické odstranění sleziny), většinou je ale postup konzervativní – pacient je poučen o možných komplikacích a sledován. Pokud již došlo k torzi stopky a nekróze tkáně, provede se chirurgicky detorze (navrácení do původního stavu) a podle stupně poškození sleziny se rozhodne další postup – splenektomie, či splenopexe (fixace sleziny k bránici nebo břišní stěně).

 

Jak se projevuje bloudivá slezina – příznaky, projevy, symptomy:

  • nejčastěji asymptomatická

  • mohou být epizody bolesti břicha a nauzey (nevolnost) při rotaci, zaškrcení a opět uvolnění cévní stopky

  • náhodný nález útvaru v atypické lokalizaci a absence sleziny na fyziologickém místě

  • může být viditelné vyklenutí břišní stěny v místě uložení sleziny

  • časté a obtížné močení

  • menstruační poruchy

  • v případě torze stopky dochází ke splenomegalii (zvětšení sleziny), krevní kongesci (městnání krve) a nekróze (odumření tkáně), bolesti, pocity na zvracení, zvracení (vomitus), horečka, anemie

 

Bloudivá slezina, bludná slezina - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny