hypersomnie-nadmerna-spavost-priznaky-projevy-symptomy-3Hypersomnie (nadměrná spavost, zvýšená spavost, anglicky hypersomnia, excessive daytime sleepiness) je skupina onemocnění charakterizovaných nadměrnou denní spavostí (EDS = excessive daytime sleepiness). Hypersomnii můžeme rozdělit na primární (také nazývaná centrální), která bývá způsobena poškozením mozku, a na sekundární, která je způsobena jinými příčinami (např. přepracování, virové onemocnění, nádorové onemocnění, deprese, některé léky, …).
__
__

Hypersomnie postihuje přibližně 5% celkové populace, přičemž vyšší výskyt je pozorován u mužů, u nichž pravděpodobně výskyt souvisí s tzv. syndromem spánkové apnoe

Diagnostika: Pro diagnózu svědčí nadměrná spavost trvající déle než jeden měsíc (nebo méně, pokud se opakuje). Pro potvrzení je nutné udělat také screeningová vyšetření jako krevní testy, výpočetní tomografii (CT), spánkový test neboli polysomnografii. V některých případech dále elektroencefalogram (EEG), který měří elektrickou aktivitu mozku.

Léčba se odvíjí od příčiny. Je možné podávat stimulační léky. Dále se doporučuje nepřepínat se, mít dostatek odpočinku během dne, posílit imunitu, apod.

Jak se projevuje EDS, hypersomnie, nadměrná spavost - příznaky, projevy, symptomy

  • hlavním příznakem je hypersomnie je nadměrná denní spavost, která trvá déle než 1 měsíc
  • nadměrnou spavostí rozumíme stav, kdy pacient více spí, než bdí, tedy více než 12h denně
  • pacient není schopen řádně kontrolovat usínání během dne, může tedy usnout při jakékoli činnosti
  • „záchvaty“ spánku trvají pouze několik minut a nemocný se pak probouzí svěží
  • s hypersomnií souvisí také snížení kvality života, obtíže v zaměstnání, problémy s řízením motorového vozidla apod.
  • pokud nemocný spí méně, než je zvyklý může se u něj objevit snížená teplota

Hypersomnie, nadměrná spavost, EDS - obrázek, fotografie

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny