pneumokonioza-priznaky-projevy-symptomy-4Pneumokoniózy (anglicky pneumoconiosis) jsou skupinou většinou profesionálních poškození plic způsobených vdechováním anorganického prachu. Mezi nejčastější pneumokoniózy patří silikóza, azbestóza, pneumokonióza uhlokopů, berylióza, talkóza a plicní postižení při inhalaci tvrdých kovů. Stupeň jejich závažnosti závisí na charakteru inhalovaného prachu a délce a masivnosti expozice.
___
___

Pneumokoniózy jsou charakterizovány pomalým zhoršováním fibrotických změn v plicích s postupným poklesem plicních funkcí. Výskyt těchto onemocnění klesá s postupnou redukcí expozice prachům v pracovním prostředí. U nás se s nimi setkáváme spíše zřídka.

Léčba: Onemocnění způsobená fibrogenními prachy obvykle nereagují na pokusy o protizánětlivou léčbu a mají sklon k trvalé progresi. Důležitá je prevence (eliminace expozice fibrogennímu prachu, důsledné používání ochranných pracovních pomůcek - zejména roušek). Časná léčba infektů dýchacích cest, s výhodou oxygenoterapie, dechová rehabilitace. Vzácně plicní transplantace.


Jak se projevuje pneumokonióza – příznaky, projevy, symptomy

 • zpočátku příznaky chronické bronchitídy

 • rozvoj namáhavé dušnosti

 • prodloužený výdech

 • kašel

 • vykašlávání hlenu

 • snížená tolerance fyzické námahy

 • únava a slabost

 • slyšitelný krepitus nad bázemi plic

 • rozvoj dechové nedostatečnosti

 • užití pomocných dýchacích svalů

 • postupně selhání dechu

 • při respirační insuficienci známky pravostranného srdečního selhávání

 • zvýšená náplň krčních žil

 • zvětšení jater

 • cyanóza

 • rozvoj periferních otoků

 • zejména otoky kolem kotníků

 • vznik ascitu (tekutina v dutině břišní)

 • snížené vědomí

 • zřídka paličkovité prsty

Pneumokonióza - fotografie, obrázky

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny