Pickwickuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomySamuel Pickwick byla hlavní literární postava románu Ch. Dickense Kronika Pickwickova klubu. Název Pickwickův syndrom údajně použil poprvé W. Osler, podle jiných pramenů C. S. Burwell. Ať je to jak chce, toto onemocnění (označované též zkratkou OHS - obesity hypoventilation syndrome) mají obézní lidé. Jde o hromadění oxidu uhličitého v organismu a špatné okysličení krve (modravé zbarvení kůže a rtů). Příčinou je tlak tuku na hrudník a břicho, který utiskuje orgány včetně plic. Ty se pak nedostatečně rovinou a málo okysličují krev.

___
___Pickwikův syndrom - příznaky, projevy, symptomy


Klinické známky

 • spavost během dne

 • porucha soustředění, koncentrace

 • porucha paměti

 • dušnost při minimální fyzické zátěži (dušnost je horší vleže na zádech), mělké dýchání, hypoventilace, chronická respirační insificience

 • poruchy psychiky a nálad - rozlady, dysforie až deprese

 • syndrom spánkové apnoe (tučné a ochablé měkké patro ucpe dýchací cesty a postižený přestane dýchat, probudí se, opět usínají, pacienti mají nedostatek REM spánku, proto se budí unavení, neodpočatí, utahaní)

Další specifické tělesné symptomy

 • zvýšená hladina oxidu (kysličníku) uhličitého - hyerkapnie - ta je příčinou spavosti

 • sekundární poškození až selhávání srdce i plic (oběhová dekompenzace), vysoký krevní tlak (hypertenze)

 • polyglobulie (zmnožení červených krveinek erytrocytů - "hustá krev")

 • neplodnost

 • onkologická onemocnění

Pickwickův syndrom byl popsán již roku 1956 (syndrom obezity spojené s hypoventilací). Ovšem až od roku 1981 existuje účinná léčba navozením pozitivního tlaku v dýchacích cestách (Continuous Positive Airway Pression – CPAP).

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny