bronchiolitida zanet prudusinek priznaky projevy symptomyAkutní bronchiolitida (akutní zánět průdušinek, anglicky: acute bronchiolitis) je těžké akutní obstruktivní respirační onemocnění charakterizované edémem sliznice malých bronchů a bronchiolů a zvýšenou produkcí hlenu způsobené virovou infekcí. Nejčastějším vyvolavatelem bronchiolitidy je respirační syncytiální virus (RSV).

___

___

Nejčastěji napadá dětskou populaci v nejchladnějších měsících roku, a to především kojence v prvním půlroce života. Častěji bývají postižení chlapci (až 2x častěji). Zvláště ohroženi jsou kojenci, kteří se narodili předčasně, s nízkou porodní hmotností, hlavně když trpěli bronchopulmonální dysplazií.

Diagnostika - diagnóza je postavena na anamnéze (vystavení neinfekčnímu podnětu, virové onemocnění, systémové onemocnění pojiva, transplantace plic nebo kostní dřeně), fyzikálním vyšetření, vyšetření funkce plic, vyšetření respirace, mikrobiologickém a sérologickém vyšetření, výsledku zobrazovacích metod a na histologickém vyšetření plicní tkáně získané biopsií.

Léčba - v terapii jsou doporučována zejména makrolidová antibiotika. Antivirotika mohou mít podpůrný efekt, nejsou však hlavním lékem. Systémové kortikosteroidy jsou vhodné k potlačení zánětu, urychlení klinického zlepšení a také k zabránění progrese. Profylaktické podání palivizumabu (monoklonální protilátka proti RSV) je doporučeno u vybraných vysoce rizikových předčasně narozených dětí.

 

Akutní bronchiolitida - příznaky, projevy, symptomy:

  • náhle vzniklá a poměrně výrazná dušnost

  • suchý dráždivý kašel

  • rýma

  • horečka

  • celkové vyčerpání

  • vzedmutý hrudník

  • tachypnoe (zrychlené dýchání)

  • velké dechové úsilí

  • prodloužený výdech

  • někdy až cyanóza (namodralé zabarvení kůže a sliznic)

 

Akutní bronchiolitida - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny