mendelsonuv syndrom priznaky projevy symptomyMendelsonův syndrom (anglicky Mendelson´s syndrome) je stav, kdy dojde ke vdechnutí kyselého žaludečního obsahu (aspiraci) a následně se rozvíjí těžký chemický zápal plic. Na aspiraci se podílí celá řada faktorů, jako nedostatečná funkce záklopky hrtanové, celková anestezie, poruchy vědomí, obrny krčních svalů a jiné.

___

___

Projevy mohou být značně dramatické a Mendelsonův syndrom poměrně často končí smrtí postiženého.

Diagnostika - na diagnózu upozorní typický průběh a vznik potíží krátce po resuscitaci či operaci v celkové anestezii. Následně z krevních odběrů zjistíme změny v krevních plynech. Poškození plic lze poté zobrazit pomocí CT vyšetření hrudníku.

Léčba - postižený jedinec by měl být umístěn na monitorované lůžko (ARO či JIP), znovu zaintubován a napojen na umělou plicní ventilaci. K tlumení zánětlivé reakce se podávají kortikoidy. Kromě toho je nutno podat antibiotika, která minimalizují riziko následné bakteriální infekce postižené tkáně.

 

Jak se projevuje Mendelsonův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

  • rozsáhlé plicní poškození

  • dušnost

  • kašel

  • vlhké chropy

  • až edém plic

  • cyanóza (promodrání kůže)

  • hypoxémie (málo kyslíku v krvi)

  • teplota

  • tachykardie (zrychlená akce srdeční)

  • může vést ke smrti – náhle jako následek edému nebo později při rozvoji ARDS

 

Mendelsonův syndrom - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny