hodgkinuv-lymfom-hodgkinsky-lymfom-priznaky-projevy-symptomy-5Hodgkinova choroba (maligní lymfogranulom) Hodgkinova choroba představuje zvláštní nádorové postižení, vycházející z lymfatické tkáně. Bez terapie má smrtelný průběh. Maligní (zhoubné) lymfocyty jsou odpovědné za celkové příznaky i místní reakci. Toto onemocnění je charakteristické přítomností zvláštních buněk, které byly pojmenovány jako buňky Sternberg-Reedové (říká se jim také zrcadlové buňky či buňky vzhledu sovích očí). Postihuje převážně mladé lidi. Jednoznačná příčina nemoci není známá, ale podílet se na ní může infekce tzv. EBV (virus Ebsteina a Barrové), dále je to porušená imunitní odpověď a genetické vlivy. V diagnostice pomáhá biopsie útvaru, PET CT a laboratorní rozbory. 
___
___

Srpkovitá anémie (falciformní anémie nebo drepanocytóza, anglicky sickle-cell disease) je velmi vážné dědičné onemocnění. Je charakterizovaná změnou tvaru červených krvinek, které při tomto onemocnění mají tvar srpků. U zdravých jedinců připomíná tvar červených krvinek promáčknutý piškot.
___
___

langerhansova-bunecna-histiocytoza-lch-priznaky-projevy-symptomy-20Langerhansova buněčná histiocytóza, histiocytóza X (zkratka LCH, anglicky Langerhans cell histiocytosis, histiocytosis X) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k množení Langerhansových buněk. Tyto buňky jsou speciální buňky imunitního systému vyskytující se v kůži. Toto onemocnění však nepostihuje pouze kůži, ale je tzv. multiorgánové.
___
___

langerhansova-bunecna-histiocytoza-lch-priznaky-projevy-symptomy-19Langerhansova buněčná histiocytóza, histiocytóza X (zkratka LCH, anglicky Langerhans cell histiocytosis, histiocytosis X) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k množení Langerhansových buněk. Tyto buňky jsou speciální buňky imunitního systému vyskytující se v kůži. Toto onemocnění však nepostihuje pouze kůži, ale je tzv. multiorgánové.
___
___

tromboticka-trombocytopenicka-purpura-moschcowitzuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyTrombotická trombocytopenická purpura (anglicky thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP nebo Moschcowitz syndrome/disease) se řadí mezi hematologická onemocnění. Tento chorobný stav má velmi závažnou prognózu a je charakterizován klasickým klinickým obrazem zahrnujícím pentádu: hemolytická anémie, trombocytopenie, neurologické příznaky, centrální febrilie a další orgánová postižení. Incidence trombotické trombocytopenické purpury se uvádí kolem 4 postižených na 100 000 obyvatel, s vyšším zastoupením žen.
___
___

talasemie-priznaky-projevy-symptomy-2Talasémie (thalassaemia, thalassemia) patří mezi heterogenní skupinu vrozených hematologických onemocnění, která postihují různé etnické skupiny obyvatel. Talasémie jsou nejvíce rozšířeny kolem Středozemního moře, na Středním východě a v Asii. Jsou charakterizované sníženou nebo chybějící syntézou některého z normálních globinových řetězců a dělí se na alfa-talasémie se sníženou tvorbou řetězců α a beta-talasémie se sníženou tvorbou řetězců ß.
___
___

kongenitalni-hypoplasticka-anemie-diamondova-blackfanova-anemie-priznaky-projevy-symptomyKongenitální hypoplastická anémie (Diamondova-Blackfanova anémie, anglicky congenital hypoplastic anemia, diamond-blackfan anemia) je relativně vzácné hematologické dědičné onemocnění, které se projevuje v útlém věku - prakticky do 1 roku věku. Příčina tohoto onemocnění není zatím příliš jasná, jedná se pravděpodobně o autozomálně dominantní, ale i recesivní dědičnost. Včasná diagnóza tohoto onemocnění je důležitá, jelikož časná terapie může pozitivně ovlivnit červenou krvetvorbu až u 2/3 pacientů.
___
___

hemofilie-krvacivost-priznaky-projevy-symptomy-0Hemofilie (anglicky haemophilia) patří mezi geneticky podmíněné vozené poruchy srážení krve projevující se zvýšenou krvácivostí. Tato porucha se vyskytuje majoritně u mužského pohlaví, ženy jsou pouze přenašečky a nemoc se u nich projevuje jen výjimečně. Vlastní příčinou této choroby je nedostatečná tvorba či nefunkčnost jednoho z proteinů krevní plazmy, který je zapojen do procesu srážení krve.

___

___

fanconiho-anemie-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-2Fanconiho anémie (anglicky Fanconi´s anemia, FA, nesprávně někdy pojmenováno lidmi jako Falconiho anémie) je vzácné vrozené dědičné onemocnění krvetvorby. Toto onemocnění je charakterizované poruchou tvorby krvinek v kostní dřeni. Příčinou jsou mutace v genech, které mají za následek snížení až vymizení kmenových zárodečných buněk, ze kterých jednotlivé krvinky vznikají. Tato choroba může postihovat jen některý typ krvinek nebo celou krvetvorbu. V Evropě se incidence Fanconiho anémie pohybuje kolem 2 případů na milion obyvatel za rok.

___

___

jak-se-projevuje-dic-diseminovana-intravaskularni-koagulace-priznaky-projevy-symptomy-2DIC, diseminovaná intravaskulární koagulace či koagulopatie (anglicky disseminated intravascular coagulation, coagulopathy) je závažný, život ohroužující stav, kdy zjednodušeně řečeno v organismu vznikají mnohočetné drobné tromby, které ucpávají drobné cévy orgánu a tím je poškozuji. Dále se vyčerpávjí v krvi srážecí faktory - konzumpční koagulopatie a tím dochází k poruchám srážlovosti krve a nestišitelnému krvácení - hemoragická diatéza. Prevenecí vzniku je podávání heparinu.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny