Srpkovitá anémie (falciformní anémie nebo drepanocytóza, anglicky sickle-cell disease) je velmi vážné dědičné onemocnění. Je charakterizovaná změnou tvaru červených krvinek, které při tomto onemocnění mají tvar srpků. U zdravých jedinců připomíná tvar červených krvinek promáčknutý piškot.
___
___

langerhansova-bunecna-histiocytoza-lch-priznaky-projevy-symptomy-20Langerhansova buněčná histiocytóza, histiocytóza X (zkratka LCH, anglicky Langerhans cell histiocytosis, histiocytosis X) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k množení Langerhansových buněk. Tyto buňky jsou speciální buňky imunitního systému vyskytující se v kůži. Toto onemocnění však nepostihuje pouze kůži, ale je tzv. multiorgánové.
___
___

langerhansova-bunecna-histiocytoza-lch-priznaky-projevy-symptomy-19Langerhansova buněčná histiocytóza, histiocytóza X (zkratka LCH, anglicky Langerhans cell histiocytosis, histiocytosis X) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k množení Langerhansových buněk. Tyto buňky jsou speciální buňky imunitního systému vyskytující se v kůži. Toto onemocnění však nepostihuje pouze kůži, ale je tzv. multiorgánové.
___
___

tromboticka-trombocytopenicka-purpura-moschcowitzuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyTrombotická trombocytopenická purpura (anglicky thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP nebo Moschcowitz syndrome/disease) se řadí mezi hematologická onemocnění. Tento chorobný stav má velmi závažnou prognózu a je charakterizován klasickým klinickým obrazem zahrnujícím pentádu: hemolytická anémie, trombocytopenie, neurologické příznaky, centrální febrilie a další orgánová postižení. Incidence trombotické trombocytopenické purpury se uvádí kolem 4 postižených na 100 000 obyvatel, s vyšším zastoupením žen.
___
___

talasemie-priznaky-projevy-symptomy-2Talasémie (thalassaemia, thalassemia) patří mezi heterogenní skupinu vrozených hematologických onemocnění, která postihují různé etnické skupiny obyvatel. Talasémie jsou nejvíce rozšířeny kolem Středozemního moře, na Středním východě a v Asii. Jsou charakterizované sníženou nebo chybějící syntézou některého z normálních globinových řetězců a dělí se na alfa-talasémie se sníženou tvorbou řetězců α a beta-talasémie se sníženou tvorbou řetězců ß.
___
___

kongenitalni-hypoplasticka-anemie-diamondova-blackfanova-anemie-priznaky-projevy-symptomyKongenitální hypoplastická anémie (Diamondova-Blackfanova anémie, anglicky congenital hypoplastic anemia, diamond-blackfan anemia) je relativně vzácné hematologické dědičné onemocnění, které se projevuje v útlém věku - prakticky do 1 roku věku. Příčina tohoto onemocnění není zatím příliš jasná, jedná se pravděpodobně o autozomálně dominantní, ale i recesivní dědičnost. Včasná diagnóza tohoto onemocnění je důležitá, jelikož časná terapie může pozitivně ovlivnit červenou krvetvorbu až u 2/3 pacientů.
___
___

hemofilie-krvacivost-priznaky-projevy-symptomy-0Hemofilie (anglicky haemophilia) patří mezi geneticky podmíněné vozené poruchy srážení krve projevující se zvýšenou krvácivostí. Tato porucha se vyskytuje majoritně u mužského pohlaví, ženy jsou pouze přenašečky a nemoc se u nich projevuje jen výjimečně. Vlastní příčinou této choroby je nedostatečná tvorba či nefunkčnost jednoho z proteinů krevní plazmy, který je zapojen do procesu srážení krve.

___

___

fanconiho-anemie-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-2Fanconiho anémie (anglicky Fanconi´s anemia, FA, nesprávně někdy pojmenováno lidmi jako Falconiho anémie) je vzácné vrozené dědičné onemocnění krvetvorby. Toto onemocnění je charakterizované poruchou tvorby krvinek v kostní dřeni. Příčinou jsou mutace v genech, které mají za následek snížení až vymizení kmenových zárodečných buněk, ze kterých jednotlivé krvinky vznikají. Tato choroba může postihovat jen některý typ krvinek nebo celou krvetvorbu. V Evropě se incidence Fanconiho anémie pohybuje kolem 2 případů na milion obyvatel za rok.

___

___

jak-se-projevuje-dic-diseminovana-intravaskularni-koagulace-priznaky-projevy-symptomy-2DIC, diseminovaná intravaskulární koagulace či koagulopatie (anglicky disseminated intravascular coagulation, coagulopathy) je závažný, život ohroužující stav, kdy zjednodušeně řečeno v organismu vznikají mnohočetné drobné tromby, které ucpávají drobné cévy orgánu a tím je poškozuji. Dále se vyčerpávjí v krvi srážecí faktory - konzumpční koagulopatie a tím dochází k poruchám srážlovosti krve a nestišitelnému krvácení - hemoragická diatéza. Prevenecí vzniku je podávání heparinu.
___
___

jak-se-projefuje-antifosfolipidovy-syndrom-priznaky-projevy-symptomyAntifosfolipidový syndrom (anglicky anticardiolipin antibody syndrome, antiphospholipids syndrome) je soubor příznaků spojený s přítomností protilátky proti kardiolipinu. Bývá přítomen u systémových onemocnění (např. systemový lupus erythematodus). Projevuje se poruchami srážení krve a poškozením postižených orgánů. Častější výskyt je u žen. Jako primární se označuje přítomnost protilátek bez výskytu systémového onemocnění. 

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny